Vikar for afdelingslæge ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som vikar for afdelingslæge i et år ledig til besættelse pr. 1. april 2020.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende job, hvor du primært tilknyttes det kolorektale team og skal deltage i udredning og behandling af patienter med kolorektale lidelser.

Mave- og Tarmkirurgi varetager alle funktioner inden for det mavetarmkirurgiske område, inklusive de højt specialiserede funktioner, som er organiseret i teams.  Herudover varetager afdelingen på hovedfunktionsniveau et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser i  mave-tarmkanalen samt alle akutte funktioner. Endvidere indgår afdelingen i varetagelsen af Vestdansk Blødningscenter og Traumeteamet. Akut- og Traumefunktionen er organiseret i eget akutte  kirurgiske team. Modtagelsen af de akutte kirurgiske patienter håndteres primært i regi af Fælles Akutafdeling (FAA).

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og der ønskes en tilknytning til det kolorektale team, hvorfor ansøger gerne må  dokumentere  interesse og viden indenfor dette område.

Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning.

Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 10-12 skiftet tilstedeværelsesvagt med to-holdsdrift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdage, søndage og helligdage.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr. med. Lone S. Jensen på 4013 2224 eller på lonsusje@rm.dk.

Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 10. februar 2020. Ansættelsessamtale stiles mod afholdelse  i uge 8, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.