Vikar for afdelingslæge ved Børn og Unge, Gastroenterologisk Specialeteam, Aarhus Universitetshopital En stilling som vikar for afdelingslæge ved Børn og Unge er ledig i perioden 1. februar 2023 – 31. januar 2024.

Dette job er udløbet

Afdelingslægen indgår med hovedfunktion i det gastroentrologiske specialeteam tilknyttet afsnit BU2. Afdelingslægen indgår i mellemvagtslaget.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største.

Børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 60 speciallæger; 31 overlæger, heriblandt 1 ledende overlæge, 1 lærestolsprofessor, 4 kliniske professorer, og 29 afdelingslæger, samt 22-28 uddannelseslæger; 9-11 HU-læger i pædiatri, 3 introduktionslæger, 9-14 blokstillinger i almen medicin og 1 blokstilling i Klinisk Genetik, læger i sideuddannelse/ fokuserede ophold for relevante specialer.

Vagtstrukturen består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 13-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og børneintensivafdelingen og med rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologerne) og almenpædiatrisk speciallæge søn- og helligdagsstuegang.

Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på 3 sengeafsnit og et dagafsnit/ambulatorium.

Nærmere oplysninger om ansættelsens opgaver kan fås ved henvendelse til cheflæge Jens Erik Veirum på 3071 5323 eller Afdelingslæge Helene Kvistgaard på 7845 1471.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning incl. CV skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning. Funktionsbeskrivelse se her.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hver af de 7 lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetencer. Skema hertil findes på Region Midtjyllands hjemmeside her.

Skemaet udfyldes som en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfrist den 29. januar 2023.

Samtaler forventes afholdt uge 5, 2023.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se her.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.