Vicedirektør til Bornholms Hospital

Dette job er udløbet

Vi søger en ny vicedirektør, der med en tillidsskabende ledelsesstil og flair for samarbejde kan bidrage til hospitalets fortsatte udvikling. Stillingen er ledig, fordi den tidligere vicedirektør er blevet direktør på hospitalet. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Bornholms Hospital er øens eneste og en del af det samlede sundhedsvæsen i Region Hovedstaden. Hospitalet tilbyder ydelser indenfor bl.a. akutmodtagefunktion, diagnostik, fødsler samt forebyggelse og rehabilitering til øens 39.000 borgere og et stort antal turister.

Som vicedirektør på Bornholms hospital vil du arbejde med en bred opgaveportefølje både indenfor hospitalet og på tværs af praksissektor og kommune. Du vil få en unik mulighed for at være med til at udvikle innovative og kreative løsninger til gavn for det bornholmske sundhedsvæsen og til inspiration for den øvrige region.

Hospitalet har indtil for nyligt deltaget i et 3-årigt projekt, Udviklingshospital Bornholm. I den årrække er der igangsat mange projekter ift. at sætte patienten i fokus og skabe et samlende patientforløb. Den kommende vicedirektør skal dermed i samarbejde med direktøren, Lederforum og VMU både have fokus på at understøtte og konsolidere hospitalets drift og bidrage til hospitalets fortsatte udvikling.

Om stillingen
Vicedirektøren refererer til direktøren og varetager i tæt samarbejde den øverste strategiske, administrative og faglige ledelse af hospitalet. Direktionsmedlemmerne skal kunne substituere hinanden i nødvendigt omfang.

Hospitalets geografiske beliggenhed giver specielle udfordringer og muligheder, som kalder på utraditionelle løsninger på mange områder. Beliggenheden i et afgrænset lokalsamfund medfører forventninger om synlighed og fysisk tilstedeværelse samt engagement i lokalsamfundet.

I det seneste budgetforlig har Region H givet finansiering til projekt Digital Ø, hvorfor hospitalet står over for at skulle udvikle og afprøve digitale modeller og løsninger til gavn for patienten. Desuden forestår der et spændende og udfordrende arbejde med at rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle personale til hospitalet og ligeledes med at udvikle det tværsektorielle samarbejde yderligere.

Din profil
Vi søger en vicedirektør med relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne en sundhedsfaglig baggrund. Det er et krav, at du har god forståelse for de forskellige sundhedsfaglige professioner og den kliniske praksis.

Der vil desuden blive lagt vægt på dokumenteret ledelsesmæssige resultater, ligesom erfaring med digitaliseringsprojekter og/eller tværsektorielle initiativer prioriteres.

Vi lægger vægt på, at du er til stede i nuet, har beslutningskraft og lyst til at gå forrest, ligesom du formår at være i øjenhøjde og få følgeskab.

Du bevæger dig ubesværet mellem opgaver og dialog på overordnet strategisk niveau og konkrete driftsnære opgaver, ligesom du naturligt lever op til Regionens værdier om Åbenhed, Tillid, Helhedssyn og Professionalisme.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår i henhold til “Aftale for chefer” med mulighed for ansættelse på kontrakt. Lønniveauet er kr. 915.000 årligt, ekskl. pension og inkl. evt. 15 % kontrakttillæg

Ansøgningsprocedure
Stillingen søges gennem Region Hovedstadens rekrutteringssystem, og der er ansøgningsfrist fredag den 21. februar 2020. Første samtalerunde er d. 4. marts 2020 og sidste runde den 20. marts 2020.

Kandidater som går videre til sidste samtalerunde, skal være indstillede på at gennemgå en personlighedstest. Testen udføres af Region Hovedstadens Center for HR & Uddannelse i løbet af uge 11.

Yderligere information
Hospitalet ønsker et tæt samarbejde med brugere og samarbejdspartnere. Derfor deltager en repræsentant fra Brugerrådet i ansættelsesudvalget.

Du finder den uddybende jobprofil her

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Annemarie Hellebek på telefon 2139 9463 eller rekrutteringskonsulent Mette Kolber Fløystrup på telefon 2942 3966.

Læs om Bornholms Hospital på: www.bornholmshospital.dk

Læs om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller bornholm.info

Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at følge linket og læse ”Flyt til Bornholm” https://næstestopbornholm.dk