Vi søger en psykolog med mod på faglige udfordringer til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1, Sengeafsnit 5, ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg Kunne du tænke dig at arbejde med komplekse og spændende opgaver inden for udredning og behandling i et sengeafsnit for skolebørn? Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og psykiatri?

Ansøgningsfrist: 08/08/2021 BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 5 for Skolebørn - Viborg

Kunne du tænke dig at arbejde med komplekse og spændende opgaver inden for udredning og behandling i et sengeafsnit for skolebørn? Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og psykiatri?

Så er det måske lige dig vi søger !

Vi søger en autoriseret psykolog 37 timer/uge, i en fast stilling, aktuelt med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1, Sengeafsnit 5 i Viborg, med start den 1. oktober 2021 eller snarest der efter.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midtjylland. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Team 1 består af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet Sengeafsnit 5 i Viborg.
Team 1 varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7 – 13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.
I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.
I Skejby varetages endvidere udredning og behandling på regions- og højt specialiseret funktionsniveau

I sengeafsnittet er psykologen en del af et team med 2 andre psykologer samt en speciallæge. Teamet har et tæt samarbejde med det miljøterapeutiske personale, samt den interne skole. Psykologerne har sagsansvar for de indlagte børn, herunder for at sikre fremdriften af forløbet, gennemførelse af psykologiske undersøgelser, afholdelse af forældresamtaler herunder anamneseoptagelse, afholdelse af tværfaglige konferencer, løbende samarbejde og sparring med miljøpersonalet samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Her har vi særligt fokus på ved udskrivelsen at skabe gode overgange til barnets hjemmeliv i tæt samarbejde med det kommunale netværk.

Kvalifikationer
Vi søger en autoriseret psykolog, med erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe, herunder erfaring med psykologiske undersøgelser og terapeutisk behandling, samt i mundtlig og skriftlig formidling.

Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændigt og fleksibelt, i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket. Vi forventer også, at du indgår i et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning med kollegaer inden for egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde:

  • En fagligt udfordrende, omskiftelig og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø.
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision.
  • Tilknytning til tværfagligt team.
  • Tilknytning til monofaglig gruppe.
  • Mulighed for at deltage i kurser.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingslæge Dorte Linde-Bech tlf.: 23208740 eller afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr tlf.: 20291919

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: Søndag den 8. august 2021
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler: Torsdag den 19. august 2021

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.