Vi søger en I-læge til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- Viborg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland Vil du vide mere om børnepsykiatri? Så er det måske dig vi leder efter!

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse fra mandag d. 11. juli 2022 eller snarest derefter. Stillingen har nummer:  6600-11P-52-i-01

Vi tilbyder:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tilknytning til et tværfagligt team med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling
  • Monofaglig vejledning ugentligt
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Godt arbejds- og uddannelsesmiljø

Team 1 for Skolebørn, Viborg

Vi søger en læge, som har lyst til og interesse i at stifte bekendtskab med den almene børnepsykiatri og deltage i afsnittets undersøgelses- og behandlingstilbud på BUA i Viborg.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er mental retardering og høj grad af kompleksitet pga. sociale forhold, affektive lidelser, psykose, angstlidelser og funktionelle lidelser. Afsnittet varetager udredning og behandling på såvel hovedfunktionsniveau (Viborg og AUH) som regions- og højt specialiseret niveau (AUH).

Team 1 for skolebørn består af 4 enheder, herunder et sengeafsnit med 8 døgnpladser på AUH, et sengeafsnit med 9 døgnpladser i Viborg, et ambulatorium med 4 ambulante tværfaglige teams på AUH og et ambulatorium med ét ambulant tværfagligt team i Viborg. Stillingen er primært tilknyttet det ambulante team i Viborg. Teamet består af speciallæge, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver samt lægesekretærer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen, e-mail: kirsten.andresen@ps.rm.dk, tlf.:20291919 eller hos overlæge Merete Juul Sørensen, e-mail: meresoer@rm.dk , tlf.: 21621301

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.
Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Gødstrup og ligeledes deltage i den alm. vagtberedskab i Skejby BUA.

 

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: Søndag d. 22. maj 2022
Ansættelsessamtaler: Onsdag d. 25. maj 2022

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.