Uklassificeret stilling som Reservelæge til neurokirurgi ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som uklassificeret reservelæge til neurokirurgi ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse fra den 1. august 2022 og frem til den 31. juli 2023.

Ansøgningsfrist: 27/06/2022 Aarhus Universitetshospital

Om Hjerne- og rygkirurgi
Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital varetager behandlinger på hoved, regions- og højt specialiseret niveau jf. gældende specialeplan i neurokirurgi.

Den lægelige normering omfatter cheflæge, professor, 19 speciallæger, tre 1. reservelæger, to reservelæger og to reservelæger i introduktionsstilling.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og er organiseret i teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, neuromodulation, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.

Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside.

Vagtforhold
7-skiftet, tilstedeværelsesvagt. Vagten er delt, også i weekenden. I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger, 1. reservelæger og afdelingslæger.

Kvalifikationer
Afsluttet KBU forløb

Formalia
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning skal fremsendes elektronisk via “Søg job” – knappen, vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale