Uklassificeret reservelægestilling i Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens Kan du lide at diagnosticere, stabilisere samt starte initial behandling af den akutte fase af en sygdom eller skade?

Ansøgningsfrist: 17/08/2022 Regionshospitalet Horsens

Trives du i et speciale med stor faglig bredde og stor snitflade med de fleste øvrige lægefaglige speciale og ønsker du at være en del af en akutafdeling, hvor uddannelse, innovation og patientsikkerhed er i centrum?

Så er det dig, vi søger!

Akutafdelingen i Horsens søger en reservelæge til en uklassificeret reservelægestilling i en tidsbegrænset periode på 1 år. Start 1. september 2022.

Vi leder efter en reservelæge som:

  • Finder en uforudsigelig dag med et indtag af patienter med meget bredt spektrum af symptomer interessant
  • Sætter patienten først – også i en travl dagligdag
  • Er god til at skabe flow i afdelingen
  • Er ambitiøs bådepå egne, afdelingens og specialets vegne
  • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af KBU-lægerne og er bevidst om at være rollemodel for disse læger.
  • Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger
  • Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor et godt arbejdsmiljø og en god tone er en prioritet

Som reservelæge vil du indgå i mellemvagtslaget sammen med HU lægerne i akutmedicin, almen medicin samt geriatri. Har du ingen intern medicinsk erfaring, vil du i en oplæringsperiode indgå i forvagtslaget.

Vi har tradition for at prioritere vores læringsmiljø og vi forventer, at du aktivt deltager i en forsat udvikling og optimering af uddannelse.

Lidt om os
I Akutafdelingen er vi 11 speciallæger og vi uddanner KBU læger, hoveduddannelseslæger i geriatri, almen medicin og ikke mindst introduktions- og hoveduddannelseslæger i akutmedicin.  Pt. har vi 12 i mellemvagtslaget og 10 KBUer i forvagtslaget.
Akutafdelingen modtager akutte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter. Afdelingen består af Hospitalsvisitationen, afsnit med 27 sengepladser, samt skadestue.

Afdelingen er hovednerven i akuthospitalet, og vi kan derfor tilbyde dig en spændende stilling på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs innovationskultur.

Vi har et tæt og meget velfungerende samarbejde med de specialer, hvis patienter modtages i Akutafdelingen.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :
Konstitueret cheflæge Karsten Krøner på mail: karkro@rm.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2022

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.