Uklassificeret reservelæge ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital En uklassificeret stilling som reservelæge i specialet klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling er ledig til besættelse den 1. juni 2021. Stillingen er 1-årig og er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Klinisk Genetisk Afdeling arbejder i teams, der tager sig af både patienter og de genetiske analyser, der hører til inden for teamets område. Teams er baseret på de højt specialiserede funktioner iht. specialeplanen. F.eks. tager det prænatale team sig af både genetisk rådgivning i forbindelse med graviditet, MDT med føtalmedicinerne og har ansvaret for den lægelige fortolkning og svar af array-CGH, prænatale genpaneler m.m.

Neuroteamet har både den genetiske rådgivning af patienter med neurogenetiske sygdomme og står for fortolkning og svar af de relaterede analyser i laboratoriet. Vi har i alt dannet otte teams: Onko, Prænatal, Neuro, Nyre/DSD, Hud, Lever/galde/hæmofili, Hjerte og MR/sjældne.

Om vores afdeling

  • Vi varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk udredning/rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik
  • Vi er aktuelt ca. 63 medarbejdere, herunder 6 overlæger, 5 afdelingslæger, 10-11 uddannelseslæger, 7 molekylærbiologer, 5 sygeplejersker/genetiske vejledere, 16 bioanalytikere, 9 sekretærer og 2 stamtræstegnere
  • Vi har 11 højt specialiserede funktioner og deltager i flere forskellige ERN
  • Vi har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat. Vi har et rigtig godt uddannelsesmiljø og har meget stor søgning til I-stillinger
  • Vi understøtter multidisiplinært samarbejde med mange forskellige afdelinger
  • Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Vi har to professorer, 6 kliniske lektorer, 1 adjunkt, 3 post-docs og 5-6 PhD studerende
  • Vi har travlt, men har et godt arbejdsmiljø
  • Vi efterlever AUH’s værdier:

Dialog, dygtighed og dristighed.

Som læge på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Der vil være ugentlige dagvagter, hvor der bl.a. visiteres prøver til laboratoriet, ydes rådgivning til læger fra andre specialer og deltages i besvarelser af laboratoriets analyser. Du vil desuden deltage i afdelingens tværdisciplinære konferencer.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside.

Der lægges vægt på, at ansøgeren har interesse for tværfagligt samarbejde, samt ønsker at indgå i afdelingens forskningsmæssige aktiviteter.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anders Bojesen 7845 5500.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 16, 2021.

Send ansøgning via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.