Uklassificeret reservelæge til thoraxkirurgisk sektion, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Thoraxkirurgisk Sektion, er en 1-årig uklassificeret reservelægestilling ledig til besættelse den 1. januar 2023, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hvis du har interesse indenfor især kirurgi, men også ønsker at snuse til kardiologiske, lungemedicinske og anæstesiologiske problemstillinger samt evt. har et ønske om forskning, vil en stilling i Hjerte- Lunge- og Karkirurgi være interessant for dig. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram, og afdelingen deltager i studenterundervisning.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 300 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et forberedelses- og opvågningsafsnit, et perfusionsafsnit og et forskningsafsnit.

Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med Karkirurgisk Sektion alle dage. Vagthyppigheden er otte-skiftet, og belastningen i nattetimerne er moderat. Ud over vagtfunktion er der dagtidsfunktion fra kl. 08.00 til kl. 15/16. Stuegang foregår med mulighed for supervision. Ambulatoriearbejde varetages af speciallæger, og journalskrivning udføres kun i begrænset omfang af afdelingens reservelæger.

Afdelingen tilbyder et uddannelsesmiljø med stærkt fokus på kirurgiske færdigheder og oplæring, da det daglige arbejde foregår på operationsgangen, hvor afdelingens reservelæger assisterer til hjerte- og lungekirurgiske indgreb. Der vil være god mulighed for træning af dissektions- og suturteknikker inkl. oplæring i mindre, selvstændige indgreb som veneudtagning til bypass kirurgi, pleuradræn anlæggelse og bronkoskopi. Endvidere vil man opnå erfaring med præ- og postoperativ optimering, vurdering og behandling af kirurgiske patienter fra indlæggelse til udskrivelse samt få basale færdigheder vedrørende kardiologiske og lungemedicinske problemstillinger og håndtering heraf (atrieflimren, hjerteinsufficiens, lungeødem, DVT, pleuraeffusion, KOL, lungeemboli, pneumoni, osv.).

Afdelingen har et tæt samarbejde med Kardiologisk og Lungemedicinsk Afdeling, hvorfor man også har mulighed for at opleve tværfagligt samarbejde samt snuse til samarbejdsspecialerne. Afdelingen har gode forskningsfaciliteter med et selvstændigt forskningsafsnit og en velfungerende dyreeksperimentel forskningskælder.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.