Uklassificeret reservelæge til Børne-og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Team 1 for Skolebørnspsykiatri-Viborg søger en uklassificeret reservelæge i 1 år.

Dette job er udløbet
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra den 1.februar 2022 eller snarest efter.

Stillingen er i Team 1- Viborg, hvor der udredes og behandles børn i alderen 7-13 år. Der udredes på hovedfunktionsniveau.

Du vil på afsnittet komme til at indgå i tværfagligt samarbejde med både speciallæger, læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og sekretærer. Desuden er afsnittet uddannelsessted for både læger, psykologer, socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker

Stillingen vil især være relevant for ansøgere, der har overvejelser om at gå ind i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, og kan eksempelvis søges som en præ-KBU stilling.Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur
Læger i BUA indgår i vagttjeneste, som kan være dagtjeneste på hverdage i BUA-Herning, eller vagtdækning hele døgnet i BUA-Skejby. Som præ-KBU læge indgår du ikke i vagten.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen kisadr@rm.dk tlf. nr. 2029 1919 eller overlæge Merete Juul-Sørensen meresoen@rm.dk tlf. nr. 2162 1301.

Se video om at være læge i psykiatrien her

Løn- og ansættelsesvilkår

I henholdt til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Viborg).
Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her..Ansøgningsfrist: den 12. december 2021.
Ansættelsessamtaler: uge 50.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Søg job. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.
Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.