Uklassificeret reservelæge med bagvagtsfunktion til Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers Uklassificeret reservelæge med bagvagtsfunktion til Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Vi opslår hermed en 1-årig uklassificeret stilling som reservelæge på medicinskafdeling med start 1/6 2020 eller efter aftale.
Lægen skal arbejde indenfor de intern medicinske specialer, herunder oplæres i bagvagtfunktion. Du skal derfor have erfaring med håndtering af både akutte og kroniske medicinske problemstillinger.
Dine arbejdsopgaver omfatter udover vagt som medicinsk bagvagt også stuegang på de medicinske sengeafsnit samt funktion i vores klinikker.
Du vil samtidig have mulighed for at udbygge kompetencer i forhold til din individuelle profil og vil få tilknyttet mentor
mhp. dette.

Medicinsk Afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har funktioner indenfor de intern medicinske specialer lungemedicin, reumatologi, geriatri, kardiologi, endokrinologi samt gastroenterologi/hepatologi.
Der er 93-108 sengepladser fordelt på 4 sengeafsnit samt dialyseafsnit.
Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af dinindividuelle profil.
Afdelingen er herudover kendetegnet ved:

  • faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
  • medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
  • et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del
  • tværfaglighed har særlig fokus
  • det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
  • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt

Ansættelseskrav
En godkendt introduktionsstilling i medicinsk speciale er et krav.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.
Yderligere information
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Pernille Sarto på tel.7842 1601, eller persar@rm.dk

Send din ansøgning elektronisk vedlagt relevante bilag.
Ansøgningsfrist d. 17/4-2020
Samtaler vil være over telefonen eller via anden elektronisk løsning efter aftale.
Tiltrædelse d. 1/6-2020 eller efter aftale

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.