Uddannelsesstilling som specialtandlæge ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital Stillingen er på 37 timer pr. uge og til besættelse pr. 3. august 2020.

Dette job er udløbet

Stillingen er en 5-årig blokansættelse, hvoraf seks måneder foregår på Aarhus Tandlægeskole og et år på Aalborg Universitetshospital. Den uddannelsessøgende skal indgå i en 4- eller 5-skiftet forvagt i form af tilkaldevagt fra hjemmet med en formaliseret bagvagtsordning.

Det forudsættes, at ansøgeren opfylder kriterierne for ansættelse i uddannelsesstillingen, hvilket vil sige to års praktisk-klinisk odontologi, herunder et års fuldtidsansættelse med voksentandpleje eller anden relevant klinisk virksomhed, som ækvivalerer hermed.
Der vil herudover blive lagt vægt på interesse for klinisk orienteret forskning inden for fagområdet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Målbeskrivelsen for uddannelsen kan findes på www.sst.dk.

Læs mere om vores spændende afdeling på www.kaebekir.auh.dk.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos uddannelsesansvarlig overtandlæge, Jytte Buhl på 2939 4164 eller på jyttbuhl@rm.dk.

Sidste ansøgningsfrist er den 18. maj 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.