Uddannelseskoordinerende overlæge på Regionshospitalet Randers Brænder du for den lægelige uddannelse og vil du være vores nye uddannelseskoordinerende overlæge?

Dette job er udløbet

Vi søger pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale en uddannelseskoordinerende overlæge for hele hospitalet (60%) og overlæge i eget speciale (40%).

På  Regionshospitalet Randers har vi et stort fokus på uddannelse og en stærk tradition for at samarbejde godt på tværs af hele huset. Som uddannelseskoordinerende overlæge vil du være overordnet ansvarlig for speciallægeuddannelsen på hospitalet og for sikring af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse. Du skal medvirke til at skabe rammerne for et godt uddannelsesmiljø for medicinstuderende og læger i uddannelsesstillinger.

Du står for et uddannelsesråd, skal formidle statusmøder i forhold til uddannelse og være koordinerende bindeled mellem de uddannelsesansvarlige overlæger og hospitalsledelsen. Endelig skal du styrke sammenhængen mellem hospitalet og det regionale videreuddannelsessekretariat. Vi har også et lærings- og simulationscenter, hvor du alt afhængig af kompetencer og interesser vil kunne blive en aktiv del af centret.

Din ansættelse vil være forankret i den afdeling, der svarer til dit speciale. Din faglige reference vedrørende funktionen som uddannelseskoordinerende overlæge vil være til lægefaglig direktør. Dit daglige kollegiale fællesskab kommer til at være funderet i Uddannelse og Forskning, som er en enhed under Staben, hvorfra der også ydes sekretariatsbistand og støtte til funktionen. Uddannelse og Forskning er en sammensat enhed bestående af en stabschef, en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, en læringscenterkoordinator, en seniorforsker, en forskningsassistent, en forskningskoordinerende overlæge (20%) og to administrative/akademiske medarbejdere. Vi har en stærk forventning om, at du også vil bidrage både fagligt og socialt til dette tværgående arbejdsfællesskab.

Om os
Regionshospitalet Randers er et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler. Hospitalet har fokus på kvalitet i patientbehandling, forskning og innovation samt på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Vi har kontinuerligt ca. 130 læger i videreuddannelse på vores 11 uddannelsesgivende afdelinger, og hvert semester modtager vi ca. 180 medicinstuderende i diverse kliniske ophold.

Om dig
Du er en dynamisk, samarbejds- og udviklingsorienteret overlæge, der har erfaring med den lægelige uddannelse. Du skal have stærke koordinerings og samarbejdskompetencer og evne at formidle budskaber mundligt og skriftlige på en overbevisende måde.
Vi lægger vægt på, at du:

  • har en god helhedsforståelse
  • mestrer dialog, processer og er god til at netværke
  • er synlig, diplomatisk og tillidsskabende
  • er god til at samarbejde i teams, men kan selvstændigt løse opgaver også af mere administrativ karakter

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) sker efter aftale med Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger vedrørende overlæger.
Du kan læse mere om hospitalet på: www.regionshospitalet-randers.dk
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen (tlf. 40 27 82 97)

 
Ansøgningsfrist mandag d. 8. juni 2020
Ansøgerne vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.
Ansættelsessamtale bliver afholdt tirsdag d. 23. juni 2020 fra kl. 15.00.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via link: “Søg job/Send ansøgning” vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.