Uddannelsesansvarlig overlæge ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som uddannelsesansvarlig overlæge med klinisk funktion indenfor hæmodialyse er ledig til besættelse 1. november 2022 på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Ansøgningsfrist: 10/07/2022 Aarhus Universitetshospital

Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling, der varetager alle medicinske nyresygdomme på såvel hoved- som højtspecialiseret niveau.

Lægerne er opdelt i teams, der hver arbejder med delopgaver inden for nefrologien med henblik på at sikre et højt uddannelsesniveau. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut afdelingen. Overlægens kliniske funktion vil være tilknyttet hæmodialyseområdet med særligt ansvar for hæmodialysesatellitten i Horsens.

Overlægen vil indgå i ledergruppen, der aktuelt består af syv overlæger, en konstitueret UAO, klinisk lærestolsprofessor, cheflæge, chefsygeplejerske, ledende lægesekretær og tre oversygeplejersker.

Den uddannelsesansvarlige overlæge vil få det overordnede ansvar for uddannelsen af yngre læger. Afdelingen er normeret til to KBU-stillinger, fire I-stillinger og seks HU-stillinger.

Stillingen har vagt på tjenestestedet med efterfølgende vagt fra bolig. Vagtlaget består af minimum seks læger fordelt på HU-læger, afdelingslæger og overlæger. Overlægen vil typisk maksimalt have to vagter pr. måned

I forbindelse med vagt deltager overlægen i vagtfællesskab med Fælles Akut Afdelingen.

Afdelingens forskningslaboratorium ledes af klinisk professor i nefrologi, og der er tilknyttet ph.d.-studerende, forskningsårs-studerende og bioanalytikere. Overlægen forventes at have forskningsaktivitet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.  Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgningsproces.

Hvis du har lyst til at høre yderligere om afdelingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge, ph.d., MPA, Stinne Kvist på stikvi@rm.dk eller på 7845 2400/4046 0339.

Se funktionsbeskrivelsen her.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er den 10. juli 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16 september 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.