Uddannelsesansvarlig overlæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg En fuldtidsstilling som uddannelsesansvarlig overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv (OPI), er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen/afdelingen
Vi søger en speciallæge i anæstesi med bred funderet viden inden for anæstesi og intensiv terapi.
Vi søger en overlæge til den uddannelsesansvarlige funktion. Du skal have interesse og engagement for lægelig videreuddannelse. Du skal desuden gerne have både medicinsk pædagogisk teoretisk viden og praktisk erfaring samt organisatoriske uddannelser og kurser.

Du vil referere til og sammen med den ledende overlæge, varetage planlægning, organisering og facilitering af den lægelige videreuddannelse på et allerede effektivt og højt niveau. Den lægelige videreuddannelse vægtes meget højt i afdelingen.

Der vil være mødeaktivitet i hospitalets lægelige videreuddannelsesråd samt på regionalt niveau. Det forventes at du til stadighed opsøger og ajourefører dig med viden og forskning inden for eget speciale, samt generelt udvikler dine medicinske samt vejledende pædagogiske kvalifikationer.
Du vil blive tildelt et fast antal arbejdsdage per måned til varetagelse af uddannelses- og administrative opgaver.

Sammen med den uddannelsesmæssige funktion i afdelingen, vil du være knyttet til kliniske funktioner i afdelingen, både på operations- og anæstesi, dagkirurgi, skopiklinik opvågning samt intensiv. Desuden er til stillingen knyttet fast deltagelse i akutlægebilsarbejde.

Vi forventer desuden du:

 • Har gåpåmod og er arbejdsom
 • Har lederkompetencer
 • Søger samarbejde og udvikling fagligt som tværfagligt, samt har et godt kendskab til teamarbejde
 • Gerne deltager i kvalitetsprojekter og/eller forskningsprojekter.
 • Kommer med smil og humør, og vil prioritere og bidrage til afdelingens sociale trivsel
 • Gerne har tidligere erfaring som UAO eller UKYL

Vagtforhold og tjenestested
For overlæger er der delvis rådighedsvagt, således forstået at der er tilstedeværelsesvagt ved 1.reservelæge i bagvagt og rådighedsvagt ved afdelingslæge i bagvagt. Akutlægebilsvagten er tilstedeværelsesvagt med udrykning fra hospitalsmatriklen.

Operation og Intensiv 
Operations og intensiv omfatter Operations og Opvågning, Dagkirurgi, Skopi-klinik Intensiv samt sterilcentral. Stillingen omfatter arbejde både indenfor håndtering af akutte og elektive anæstesiologiske procedurer knyttet til en bred vifte af specialer med ortopædkirurgi, mamma- og organkirurgi, gynækologi og obstetrik samt karkirurgi. Desuden ydes anæstesi til hjertemedicinske, lungemedicinske samt psykiatriske patienter.
Ligeledes omfatter stillingen såvel dagarbejde og vagt i det intensive afsnit, som både behandler komplekse medicinske og kirurgiske intensiv patienter.

Afdelingen er organiseret med henblik på at styrke afdelingens aktiviteter og forbedre patientforløb på tværs af specialer og fagligheder.
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der varetager den daglige ledelse og refererer til hospitalsledelsen.
Der er etableret fire tværfaglige funktionsledelser i relation til hhv Intensiv, Operation og Opvågning, dakirurgi samt Skopi-Klinik. Funktionslederne refererer til afdelingsledelsen.

Vi tilbyder:

 • En afdeling i konstant udvikling og et fantastisk arbejdsmiljø
 • Et spændende og udviklende uddannelsesmiljø
 • En afdeling der skaber og prioriterer rammer for lægelig videreuddannelse
 • Et alsidigt og vekslende arbejde både inden for anæstesi og intensiv medicin
 • Deltagelse i Videreuddannelse Region Nords kursus for uddannelsesansvarlige overlæger (Hvis dette mangles)
 • Ledelsesopbakning og rum for nye initiativer

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Ved Regionshospital Viborg er en større tilbygning af et nyt akutcenter i fuld gang. Byggeriet forventes færdig ultimo 2019. I forbindelse hermed etableres en ny operationsgang med 10 operationsstuer, en ny skopi klinik og senere et nyt intensiv afsnit med 12 pladser.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Anæstesi.
Ansøger vil blive bedømt efter de syv kompetenceområder for læger.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen herunder stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge Mads Partridge Vandborg på tlf.: 78 44 52 24.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 16. september  2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 27. september 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale