Psykiatrien Syd søger en uddannelsesansvarlig overlæge

Dette job er udløbet

I Psykiatrien Syd har vi et stort fokus på at skabe den bedste uddannelseskultur, så brænder du for uddannelsen af kommende kolleger og vil du medvirke til, at kommende kolleger bliver så dygtige som muligt, så har vi jobbet til dig. Psykiatrien Syd søger en uddannelsesansvarlig overlæge. Stillingen ønskes besat 30-37 timer/uge. Vi er fleksible i forhold til vagtforpligtigelse og kan tilbyde længere arbejdsdage og færre fremmødedage.

Der er 70 sengepladser på afdelingen, heraf 10 i PAM og tre brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau. Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Der hersker en faglig stolthed og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab.

Afdelingen deltager i videreuddannelsen af KBU-læger, AP læger samt I- og H-læger i Psykiatri. Herudover uddanner afdelingen specialpsykologer og deltager i studenterundervisningen af medicinstuderende. Aktuelt er der ansat tre KBU-læger, tre AP læger samt tre I-læger og fire H-lægerPsykiatri. I alle kategorier er der kontinuerligt nye på vej.

Vi søger en overlæge, der både har erfaring og interesse for uddannelse og som kan stå i spidsen for uddannelse i psykiatri. Dette er en stilling, hvor du selv kan sætte dit personlige præg på udviklingen af undervisningen i afdelingen og der vil være mulighed for stor grad af selvstændighed til også at videreudvikling uddannelseskulturen. Alle afdelinger i Psykiatrien Region Sjælland er i december 2019 påbegyndt implementering af struktureret klinisk observation (SKO-konceptet) for bl.a. at højne kvaliteten af uddannelse af speciallæger i psykiatrien. Vi er i Psykiatrien Syd godt på vej i implementeringen.

Opgaverne i forhold til uddannelsesområdet er

 • Overordnet sikre læringsmiljøet i afdelingen
 • Deltage i undervisningen i forbindelse med den månedlige uddannelsesdag for alle yngre læger og specialpsykologer under uddannelse
 • Sikre at der forefindes uddannelsesprogrammer for afdelingens typer af uddannelsesstillinger
 • Sikre at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan for den uddannelsessøgende
 • Planlægge og sikre program for introduktion i afdelingen
 • Sikre at enhver uddannelsessøgende tildeles en hovedvejleder
 • Sikre hovedvejleders og daglige kliniske vejleders arbejdsopgaver i samarbejde med den ledende overlæge
 • Deltage i håndteringen af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
 • Sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret
 • Sikre at evaluering af uddannelsen udføres
 • Bidrage til forbedring af klinisk praksis
 • Gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, så vi i fællesskab kan forsøge at afhjælpe disse
 • Bidrage til udviklingen af Psykiatrien Syd som en god arbejdsplads
 • Bidrage til udviklingen af psykiatrien i hele regionen

Vi tilbyder

 • Ansættelse som uddannelsesansvarlig overlæge i henhold til Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ansat i Region Sjælland
 • En behagelig arbejdsplads med mulighed for indflydelse
 • Mulighed for deltagelse i kurser/konferencer

Ansøgningsfrist: 29.06.20

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske, MPG, Mia Hesselberg, tlf. 51 51 23 14 og uddannelsesansvarlig overlæge Peter Christoffersen, tlf. 93 56 70 93.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.