To psykologer søges til forskningsprojektet “The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15” i Aarhus Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, Afdeling for Psykoser, Forskningsenheden, ønsker per 1. august 2020 at besætte 2 tidsbegrænsede psykologstillinger. Arbejdsstedet er Forskningsenheden for Psykoser, Børglumvej 5, 8240 Risskov.

Dette job er udløbet
The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15 er et landsdækkende forskningsprojekt, hvor ca. 480 15-årige skal undersøges neuropsykologisk og psykiatrisk, heraf halvdelen i Aarhus. Nogle af de unge har en forælder med skizofreni eller bipolar sindslidelse. VIA 15 er en follow-up undersøgelse af VIA 7 og VIA 11, hvor børnene var henholdsvis 7 og 11 år.
Projektet ledes af professor Ole Mors, Forskningsenheden for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien samt professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Gentofte. VIA 15 er bl.a. støttet af Lundbeckfonden.

 

Forventet startdato samt ansættelsens varighed

Stillingerne er ledige til besættelse per 1. august 2020 og frem til og med 31. december 2023. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel.

Referenceforhold
Daglig leder er professor Ole Mors.

Ansvarsområder/arbejdsopgaver
Du skal indgå i et tæt samarbejde med den anden psykolog og en forskningssygeplejerske.

I første omgang skal du oplæres i testbatteriet samt være med til at afprøve og forberede testbatteriet til VIA15 projektet. Desuden skal du hjælpe med at klargøre og opdatere den overordnede VIA- database, herunder medvirke til scoring af data fra VIA 11. Der kan være mulighed for at skrive en videnskabelig artikel om nogle af de data, som du er med til at score.

 

Fra januar 2021 vil dine primære arbejdsopgaver bestå af rekruttering og undersøgelse af de 15-årige med neuropsykologiske tests, psykiatriske interviews og undtagelsesvis hjemmebesøg hos familierne. Herudover skal du medvirke til MRI hjerneskanninger af de 15 årige ca. 4 dage hver 2. måned. Stillingen rummer desuden administrative opgaver i forbindelse med den daglige drift af projektet.
En del af din oplæring vil foregå i samarbejde med vores forskningskolleger i VIA 15 København, og du skal derfor forvente en månedlig mødedag i København. Af hensyn til rekruttering af familierne skal du være indstillet på lejlighedsvis at arbejde om aftenen samt 2-3 weekenddage per måned. På sigt vil der være mulighed for at søge en stilling som ph.d.-studerende.

 

Vi forventer

Det er nødvendigt, at du har personlig erfaring med at omgås børn og unge. Dokumenteret erfaring med diagnostiske interviews og neuropsykologiske testning af børn og unge samt voksne med svær psykisk sygdom er klart en fordel. Vi ser også gerne, at du har erfaring med at deltage ved MRI hjerneskanninger af psykisk sårbare børn og unge. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har erfaring med forskning, herunder erfaring med at arbejde med dataregistrering i RedCap. Kørekort er en forudsætning for ansættelse. Du skal kunne arbejde struktureret og selvstændigt i et tæt samarbejde med dine kollegaer. Det er derfor vigtigt, at du har gode kommunikative evner og er imødekommende.

Vi tilbyder

  • Et dynamisk og spændende internationalt forskningsmiljø
  • Grundig oplæring i de anvendte forskningsinstrumenter, herunder også MRI skanninger
  • Løbende intern- og ekstern supervision samt kliniske konferencer med erfarne psykologer og psykiatere.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen samt projektbeskrivelse fås ved henvendelse til psykolog Aja Greve, ajagreve@rm.dk

Ansøgningsfrist er den 17. juni 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24. juni.

Løn efter gældende overenskomst

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.