To overlæger ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Brænder du for de akutte patienter? Trives du i en afdeling, hvor ikke to dage er ens? Har du lyst til at arbejde i en af Danmarks største, nyeste og mest ambitiøse akutafdelinger? - Så er du måske vores nye overlæge!

Dette job er udløbet

Akutafdelingen er en afdeling i hjertet af Aarhus Universitetshospital; den er indgangsdøren for langt største delen af de akutte patienter. Her tager vi os af visitation, modtagelse og behandling. Vi er 14 akutlæger i afdelingen og sammen arbejder vi i et dynamisk miljø med patienten og fagligheden i fokus. Vi har et godt og tæt samarbejde med alle husets specialer.

Vi er en ambitiøs afdeling med en høj faglighed og med det nye speciale i akutmedicin, vil afdelingen som Universitetsafdeling og Traumecenter, komme til at spille en central rolle i den nye speciallægeuddannelse.

Vi tilbyder to stillinger som overlæge i en ambitiøs universitetsafdeling, til besættelse i pr. 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

Er du vores nye overlæge?
Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen inden for alle aspekter af afdelingens hovedopgave – diagnostik, behandling, uddannelse og forskning. Overlægens opgave er overordnet at sikre udvikling, kommunikation og kvalitet i det daglige arbejde internt og med eksterne samarbejdspartnere. De to overlæger vil efter nærmere aftale få selvstændigt ansvar for et funktionsområde i afdelingen

Akutafdelingen er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshospital og i afdelingen varetages visitation, modtagelse og behandling af akutte patienter. Vi er 14 akutlæger i afdelingen og sammen arbejder vi i et dynamisk miljø med patienten i fokus og et godt samarbejde med husets specialer. Med det nye speciale i akutmedicin, vil afdelingen som Universitetsafdeling og Traumecenter, komme til at spille en central rolle i den nye speciallægeuddannelse.

I Akutafdelingen skaber vi resultater gennem samarbejde
I vores afdeling bliver du en del af en homogen akutlægegruppe og af et rigtig godt tværfagligt samarbejde. Du vil indgå i det lægefaglige kollegium, der på døgnbasis varetager opgaven som Akutafdelingens speciallæge i front. Du kommer til at møde engagerede kolleger, der samarbejder på tværs af alle faggrupper om at modtage den akutte patient i en organisatorisk velfungerende afdeling.

De faglige udfordringer er brede og veksler fra helt akutte livstruende tilstande til mere generelle henvendelser om lette symptomer. Når vi modtager de mest syge eller svært tilskadekomne patienter har vi klare retningslinjer for samarbejdet omkring de akutte patienter og særlige teams, der kan tilkaldes fra andre afdelinger. Det givet mulighed for hurtig og kompetent hjælp ved modtagelse af de mest syge og svært tilskadekomne patienter.

Som overlæge i Akutafdelingen skal du fungere som en del af hospitalets akutkoordination. Her indtager du en væsentlig organisatorisk rolle i koordinering og udnyttelse af det samlede hospitals ressourcer ved modtagelse af akutte patienter.

Vi har den højeste faglighed
Uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet, og som overlæge skal du være en rollemodel og kulturskabende for de nyuddannede læger. I Akutafdelingen har vi et godt undervisningsmiljø for læger under uddannelseSundhedsstyrelsen har i deres inspektorrapport kaldt det “excellent og af høj standard“.

Afdelingen har uddannelsessøgende læger ansat i KBU-stillinger, introduktionsstillinger i Akutmedicin og læger i hoveduddannelse til Almen Medicin. Fra næste år vi der også være hoveduddannelsesstillinger i Akutmedicin. Det er en opgave, som vi sammen glæder os til at løfte.

Kvalifikationer for uddannelse og kompetencer 

 • Speciallæge i akutmedicin med et akut relevant speciale, for eksempel kirurgi, anæstesi, onkologi, almen medicin eller et internt medicinsk speciale.
 • Bred klinisk erfaring indenfor modtagelse og behandling af akutte patienter
 • Erfaring som leder af behandlerteams
 • Erfaring med udarbejdelse af instrukser og retningslinjer
 • Evne til at samarbejde på tværs af fag og specialer.

Vi forventer, at du

 • er klar til at tage ledelsesansvar som overlæge
 • har lyst til faglig og personlig udfordring og udvikling
 • har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • har lyst til at indgå i forsknings- og kvalitets projekter
 • er en god og kulturskabende rollemodel
 • arbejder patientsikkert og sætter patientens behov i centrum.

Vi tilbyder

 • en afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og en ambition om at være landets førende akutafdeling
 • et udfordrende og spændende job, hvor du vil få et medansvar for udviklingen indenfor akutmedicin
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig uddannelse og udvikling med fokus på akutmedicinske kompetencer
 • er du ikke speciallæge i akutmedicin, tilbyder vi merituddannelse til specialet.

Akutafdeling på AUH
Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdelingen modtager patienter fra et område med 400.000 borgere og er traumecenter for hele regionen. Afdelingen består aktuelt af skadestue, traumecenter, akutafsnit med i alt 40 senge, lægevagt, Hospitalsvisitation, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

 • Traumecenteret modtager akut kritisk syge patienter og traumepatienter på højt specialiseret niveau. Desuden varetager Traumecenteret beredskabsfunktion ved storulykker, koordinering af meldte patienter på vej og akutsygehusets sengekapacitet
 • Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og rummer tillige lægevagtens call center og konsultation
 • Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter til korttidsindlæggelse
 • Akut Børneafsnit med tilknyttede børnelæger
 • Akut Psykiatri med tilknyttede psykiatere
 • Hospitalsvisitationen visiterer alle akutte patienter til Aarhus Universitetshospital

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Vil du høre mere om stillingen 
Kontakt specialkonsulent Jeannie Rumph på 7845 0299 eller på jearum@rm.dk for stillingens funktionsbeskrivelse eller kontakt ledende overlæge Ole Mølgaard på olemoe@rm.dk for yderligere information.

Ansøgningsfrist er den 1. november 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 18. november 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.