To læger til Forsvarets Dag Fredericia – verdens bedste lægestillinger

Dette job er udløbet

Forsvarets Dag er en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor vi konstant arbejder på at finde de bedst egnede unge mennesker til Forsvaret. Vi er i en rivende udvikling, hvor det sundhedsfaglige område er i centrum for at imødegå Forsvarets fremtidige behov for rekruttering af morgendagens soldater.

Vil du med på denne spændende rejse, med masser af unge mennesker, fantastiske og engagerede kollegaer alle med en høj faglighed, mulighed for personlig udvikling og fleksible arbejdsforhold, så er denne stilling lige noget for dig.

Om os

Forsvarets Dag Fredericia er placeret på Ryes Kaserne og er et af fem rekrutteringscentre rundt om i Danmark. Vi er en del af Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse – som betjener hele Forsvaret på HR området. På Forsvarets Dag sessionsbehandler vi alle unge værnepligtige mænd samt de frivillige kvinder, som ønsker at gennemgå værnepligtsuddannelsen. Du bliver en del af et engageret team på Forsvarets Dag Fredericia, som tæller otte kollegaer – her i blandt en anden læge.

Vores daglige opgaver kræver et godt og tæt samarbejde, som vi udfører i en uformel omgangstone. Gensidig respekt og fleksibilitet er grundlæggende værdier i vores måde at arbejde og tale sammen på.

Vi er en yderst velfungerende og til tider travl arbejdsplads, men altid med smil til både kollegaer og de unge mennesker. Vi har fokus på, at alle dage er gode og har opgaven i centrum.

Om stillingen

Dit arbejde består af en god blanding af administrativt arbejde som gennemgang af helbredsoplysninger og journaler samt helbredsundersøgelser. Altså et godt miks mellem fysisk kontakt med unge mennesker og rutinepræget arbejde. Det hele sker i tæt samarbejde med dine kompetente kollegaer. Du bliver en del af en samlet lægegruppe, der tæller 10 læger fordelt på de fem rekrutteringscentre.

Vi har etableret en ny organisation med fælles lægefaglig ledelse på tværs af centrene, og flere udviklingsprojekter er enten i støbeskeen eller allerede skudt i gang, og vi har brug for dig og dine lægefaglige kompetencer. Vores mål er at fastholde og videreudvikle en fremtidssikret og attraktiv arbejdsplads med fokus på høj faglighed til at imødekomme Forsvarets behov for nye soldater. Både i dag og i fremtiden.

Arbejdstiden vil efter aftale ligge på mellem 20-30 timer om ugen primært fordelt på 7 timer om dagen fra mandag til torsdag. Efter aftale med centerlederen er der mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiderne.

Tiltrædelse for begge stillinger er den 1. september 2020.

Om dig

Du er speciallæge i almen medicin eller andet relevant speciale med en bred klinisk erfaring. Du er engageret, kompetent og humoristisk. Du trives med at arbejde både selvstændigt og tværfagligt, og du respekterer andres faglighed og holdninger. Du har mod på at være en del af både et mindre team i Fredericia samt indgå aktivt i den samlede lægegruppe til diverse møder og afdelingsseminarer. Du er empatisk med god gennemslagskraft og elsker at arbejde med unge mennesker. Du trives fint med rutineopgaver krydret med en vis portion uforudsigelighed.

Da vi arbejder med forskellige IT systemer, forventer vi, at du er fortrolig med dette på et overordnet plan.

Ansættelsesvilkår

Er du speciallæge i almen medicin eller andet relevant speciale finder ansættelsen sted i henhold til Overenskomst for speciallæger i staten med tilhørende protokollat mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger. Modtager du offentlig pension, sker ansættelsen på individuel kontrakt.

Basislønnen for en fuldtidsstilling udgør årligt 629.799,92 kr. Ved ansættelse på deltid modtager du løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Der er mulighed for at forhandle tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,9%.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
For lægefaglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende læge Claus Neumann på telefon 2629 1100.

Hvis du har spørgsmål omkring arbejdsmæssige forhold, arbejdstid, opgaver m.m., er du velkommen til at kontakte centerleder kaptajn Dennis Rasmussen på telefon 3266 5606.

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

GENEREL INFORMATION
Tjenestested
Ryes Kaserne

Lokation
Region Syddanmark

Værn
Civil

Funktionsniveau
C300

Ansøgningsfrist
15.06.2020

Indrykningsdato
12.05.2020


OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.