To afdelingslæger til Patologi, Aarhus Universitetshospital Patologi, Aarhus Universitetshospital opslår to stillinger som afdelingslæge med besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger dygtige og ambitiøse kollegaer til en stilling i gastropatologi (øvre og nedre) samt en stilling som kombinerer neuropatologi og hud. Vi opfordrer alle som har lyst til at arbejde på en travl, innovativ universitetsafdeling med ambitioner om at udvikle specialet, til at søge.

Vi tilbyder, at man som speciallæge arbejder indenfor 2 subspecialer, og dermed kan fastholde en høj faglighed med sparring ved kolleger og samtidig sikre en robust og fleksibel afvikling af alle afdelingens opgaver.

I øjeblikket arbejder afdelingen med fokuseret digitalisering, strukturering af vores kliniske forskningsenhed og driftsoptimering bl.a. ved at indføre real-time produktionsovervågning, robotteknologi samt AI. AUH fokuserer de næste 5 år på særlige udviklingsområder, som afdelingen gerne vil bidrage til Udviklingsstrategien for Aarhus Universitetshospital. Vi arbejder på at sikre næste generation af speciallæger og vores pipeline af forskere. Derfor er vi især interesseret i speciallæger, der kan støtte os i disse opgaver, og er villige til at indgå aktivt i udviklingen.

Generelt

AUH Patologi sætter altid patienten først, og har fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi prioriterer samarbejdet med de kliniske afdelinger og universitetet højt. Afdelingen er med ca. 160 ansatte, herunder 29 speciallæger hvor 2 er professorer og ca. 13 uddannelseslæger, en af landets største patologiafdelinger. Vi har fokus på arbejdsprocesser og samarbejde for til stadighed at kunne levere svar af højeste kvalitet til tiden. Afdelingen er en universitetsafdeling som varetager næsten alle højtspecialiserede funktioner i patologi-specialet og samtidig understøtter en lang række højt specialiserede funktioner i andre specialer. Afdelingen har en høj produktion, og stræber efter at få de ressourcer og kompetencer, som skal til for at sikre, at vi både kan dække et stort volumen, i bredden samt højtspecialiserede funktioner.

Patologi forestår undervisningen på medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstudierne, og har videreuddannelsesforpligtigelse for specialets læger og retsmedicinere. Vi deltager endvidere i uddannelsen af læger i tilgrænsende specialer. Afdelingen uddanner også bioanalytikere og lægesekretærer.

Vores afsnit for molekylær patologi har det nyeste udstyr til analyserne og sammen med afsnittet patologi forskning, sker udviklingen med fokus på translation til klinikken. En stor del af afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med kliniske afdelinger og universitetet foregår også her, og det vi inviterer vi dig til at deltage i.

Du tilbydes et spændende job, og vi forventer, at du bidrager til udviklingen inden for alle aspekter af afdelingens opgaver – diagnostik, udvikling af specialet og forskningen, interdisciplinære samarbejder samt uddannelse.

Vores ønsker til dig

Du skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi, med interesse for de nævnte subspecialer. Vi lægger vægt på høj faglighed, nysgerrighed, gode evner for samarbejde samt beslutningsdygtighed og handlekraft. Vi sætter pris på medarbejdere som er dialog- og løsningsorienteret også når hverdagen er presset.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt børneattest.

Stillingen er vagtfri.

AUH anvender vurdering af dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller:

  1. Medicinsk ekspert / lægefaglig
  2. Kommunikator
  3. Samarbejder
  4. Leder / administrator / organisator
  5. Sundhedsfremmer
  6. Akademiker / forsker og underviser
  7. Professionel

Yderligere information

For yderligere information om stillingerne og udlevering af funktionsbeskrivelse kontakt cheflæge Marie Louise Jespersen tlf. 2977 7427. Information om arbejdet i gastroteamet kan fås ved overlæge Søren Krag tlf. 2977 7418, for hudteamet ved overlæge Henrik Hager tlf. 5154 2177 og neuroteamet ved overlæge Benedicte Parm Ulhøi tlf. 2977 7461.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10

Find os her:

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.