To afdelingslæger søges ved Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgi ved Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital har to ledige stillinger til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Afdelingslægerne skal være speciallæge i Plastikkirurgi.
Hovedansvarsområde i stilling et er brystrekonstruktion og cancer
Hovedansvarsområde i stilling to er Brystrekonstruktion og mikrokirurgi

Afdelingslæger i Plastikkirurgi vil blive tilbudt bred uddannelse og forventes at arbejde i alle ansvarsområder i samarbejde med teamansvarlige overlæger. Der vil være mulighed for certificering til brystkirurg, men det er ikke et krav. Ansøger med forskningserfaring prioriteres og der vil være mulighed for ansættelse i klinisk lektorat men det er ikke et krav.

Vi forventer at afdelingslægerne besidder gode samarbejdsevner og har kompetencer inden for de plastikkirurgiske ansvarsområder og de syv lægeroller.

Afdelingen har højt specialiseret behandlingsfunktion for patienter fra Region Midtjylland og Region Nord. Desuden varetager afdelingen hoved- og regionsfunktionsbehandling af patienter i Region Midtjylland. Afdelingens satellitfunktion i Herning(HEV) forestår hovedfunktionsbehandling af patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland.

  • Afdelingslægen deltager sammen med de øvrige læger i vagterne.
  • Vagtbetegnelse er tilkaldevagt fra bolig.
  • Det forventes desuden at afdelingslægen deltager i Herning-funktionen.

Oplysning om stillingen og funktions- og opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Jul Kiil på 9243 2569 eller oversygeplejerske Martha Lund på 2929 5102.

Ansøgning udfærdiget efter de 7 lægeroller samt et kronologisk CV fremsendes elektronisk. Skemaet til de 7 lægeroller kan hentes her og bedes udfyldt.

Ansættelsessamtale finder sted i uge 18, 2020.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.