To afdelingslæger søges til Lungesygdomme Aarhus Universitetshospital To afdelingslæge ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse 1. december 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Lungesygdomme, AUH er specialafdeling for lungemedicin og varetager regions- og højt specialiserede funktioner for specialets patienter og for allergologiske problemstillinger. Herudover har afdelingen basisfunktion indenfor lungemedicin.

Afdelingen er en moderne lungemedicinsk afdeling, der består af et syvdøgnsafsnit (22 senge), et ambulatorium for interstitielle lungesygdomme og lungetransplanterede, et dagafsnit, et ambulatorium, et allergiafsnit og en forskningsafdeling. Afdelingen har egen bronkoskopisk aktivitet og respirationsfysiologisk laboratorium.

Der er i Lungesygdomme, AUH en aktivitet på ca. 1000 udskrivelser årligt samt ca. 30.000 ambulante besøg.

Lægestaben består p.t. af ni overlæger, seks afdelingslæger, ti uddannelsesstillinger i lungemedicin, en uddannelsesstilling i almen medicin, en uddannelsesstilling i arbejdsmedicin, en uddannelsesstilling i klinisk onkologi, to introduktionsstillinger og to basislægestillinger.

Afdelingen har et tæt og etableret samarbejde med AKUT-afdelingen ved Aarhus Universitetshospital og varetager vagtfunktion i AKUT-afdelingen på alle medicinske niveauer.

Stillingen er fuldtids med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. En del af arbejdstiden (forventeligt max. halvdelen) henlægges til dag, aften og nattjeneste i AKUT-afdelingen mhp. diagnostik og behandling af patienter med akutte intern medicinske problemstillinger. Resten af arbejdstiden er i Lungesygdomme, hvor stillingen kombineres med funktionstid i afsnit efter ansøgers interesse. Der er mulighed for allergologisk fagområdeuddannelse, hvis det ønskes.

Det forventes, at afdelingslægen er forsknings- og udviklingsorienteret. Læs mere om Funktions- og opgavebeskrivelse her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Pernille Hauschildt, på 7846 2076.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.