Sundhedsstyrelsen søger overlæge eller afdelingslæge

Dette job er udløbet

Har du lyst til at præge forebyggelse og sundhedsfremmeindsatser i Danmark?

Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse søger pr. 1. november 2020 eller snarest derefter en overlæge eller afdelingslæge.

Om os
I Enhed for Forebyggelse beskæftiger vi os med folkesundhed og forebyggelse. Vi arbejder inden for og på tværs af områderne: mental sundhed, tobak, alkohol, narkotika, fysisk aktivitet, ulighed i sundhed, overvægt, ernæring, seksuel sundhed, graviditet og børn- og unges sundhed samt miljømedicin. Enheden har en sammensat opgaveportefølje og herunder en del samarbejde med eksterne leverandører og samarbejdspartnere.

Vi er cirka 27 medarbejdere i enheden, og det daglige arbejde er præget af samspillet med Sundheds- og Ældreministeriet, regioner, kommuner, faglige miljøer, patientforeninger mv.

Dine arbejdsopgaver
Du vil varetage en varieret vifte af arbejdsopgaver. Det er bl.a. opgaver i relation til mental sundhed og stress, kvalitet i de kommunale forebyggelsestilbud, svangre området og alkohol- og stofbehandling. Den konkrete sammensætning af opgaver vil afhænge af din profil.

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • Projektledelse og deltagelse i projekter med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme og med fremme af kvalitet i forebyggelsesindsatsen
  • Rådgivning om kommunale forebyggelsestilbud
  • Rådgivning af departementet, kommuner, regioner og fagpersoner
  • Udarbejdelse af notater, publikationer mv
  • Kontakt med aktører og interessenter på forebyggelsesområdet.

Opgaverne løses i tæt samspil med enhedens øvrige medarbejdere og enhedens ledelse, Sundhedsstyrelsens øvrige faglige og administrative enheder samt departementet.

Din uddannelse og erfaring
Du er uddannet speciallæge i samfunds- eller socialmedicin eller et andet relevant speciale. Du har interesse for – og gerne erfaring med – forebyggelse. Du har lyst til at arbejde med bl.a. mental sundhed og stress, kvalitet i de kommunale forebyggelsestilbud, svangre området og alkohol- og stofbehandling.

Derudover ser vi ser gerne, at du:

  • Har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer og/eller offentlig forvaltning
  • Er i stand til at løse opgaver selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • Har kendskab til relevante aktører på området
  • Har erfaring med projektledelse, tværfaglige projekter, faglig formidling m.v.

Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at præge den nationale forebyggelsesindsats. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk, tværfagligt samarbejdsmiljø med blandt andet sundheds- og samfundsfaglige baggrunde, kontorfunktionærer m.fl.

Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen kræver speciallægeanerkendelse.

Afhængig af din erfaring og dine kvalifikationer vil ansættelsen ske som enten afdelings- eller overlæge.

Ansættelse som afdelingslæge vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse som overlæge vil ske i henhold til gældende Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37).

Vi forventer, at du kan begynde den 1. november 2020 eller snarest derefter.

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte enhedschef Niels Sandø på tlf. 7222 7529.

Er du interesseret?
Så send os din ansøgning vedhæftet CV og eksamensbevis elektronisk via linket nederst i stillingsannoncen på ww.sst.dk senest d. 1. september 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37 eller 38.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.