Sundhedsfaglig vicedirektør

Dette job er udløbet

Ambitionerne er meget høje på Amager Hvidovre Hospital, hvor patienten kommer først. På hospitalet handler det om liv. Om at redde liv og bringe liv til verden. Om livskvalitet for patienten og det gode arbejdsliv for medarbejderne.

Der søges en udviklingsorienteret og bredt funderet sundhedsfaglig vicedirektør, som kan medvirke til at realisere visionen om hospitalet som et fagligt og forskningsmæssigt fyrtårn med fokus på et stærkt akuthospital – og praktisere et højt fagligt niveau indenfor de almindelige sygdomme og mange specialfunktioner, der varetages på hospitalet.

Opgaven
Den sundhedsfaglige vicedirektør skal indgå i hospitalets direktion, som har det overordnede ansvar for hospitalets ledelse, økonomi, drift og udvikling.

Vicedirektøren bliver en vigtig aktør i udvikling og implementering af hospitalets strategier og får en central rolle i at realisere målsætningerne om sammenhængende patientforløb, høj faglig kvalitet og optimal udnyttelse af den samlede kapacitet og kompetence på hospitalet. Hertil kommer spændende aktiviteter med især kommunerne om udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen.

Med projekt Nyt Amager og Hvidovre Hospital går hospitalet en spændende fremtid i møde med ny fælles akutmodtagelse og ny organisering af akutområdet, ny hjerteafdeling, ny børne- og ungeafdeling med neonatalafsnit og et nyt barselsafsnit. Sengeafsnit og ambulatorier ombygges og moderniseres i det eksisterende hospital.

Læs mere i stillings- og personprofilenwww.muusmann.com/stillinger.

Personen
Den nye vicedirektør skal være klinisk velfunderet og i besiddelse af en solid sundhedsfaglig og ledelsesmæssig ballast. Interessen for sygeplejefaglig og sundhedsfaglig innovation, samspil med afdelingerne, facilitering af forskning og udvikling af hospitalet vægtes højt.

Vicedirektøren skal formå at skabe følgeskab og motivation hos ledere og medarbejdere. Gennemslagskraft og talent for at opbygge relationer præget af tillid og troværdighed er vigtige egenskaber.

Vicedirektøren skal bidrage til et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samspil i direktionen og medvirke til at skabe sammenhængskraft på tværs af hospitalet og regionen.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 28. oktober 2020.

Kontakt gerne hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv, tlf. 38 62 21 50 eller Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.


Amager og Hvidovre Hospital er et af Region Hovedstadens seks somatiske hospitaler, og det akuthospital, som har det største optageområde i Danmark med ca. 550.000 borgere. Hospitalet er beliggende på tre matrikler.