Stilling som overlæge i Enhed for Lindrende Behandling, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers. Enhed for Lindrende Behandling, Operation og Intensiv ønsker at besætte en stilling som overlæge pr. 1. juni 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en fagligt engageret person, der kan trives i en tværfaglig enhed.
Du skal have speciallægebaggrund indenfor et relevant speciale, og det er en fordel, hvis du har en subspecialisering indenfor palliation.
Stillingen indebærer mulighed for at varetage funktionen som afsnitsleder for Enheden med mulighed for at præge den faglige og organisatoriske udvikling.

Som overlæge i Enhed for Lindrende behandling vil du møde patienten og dennes familie på sygehuset, i hjemmet og på hospice.

I arbejdet med palliation af patienter med livstruende sygdomme skal du anvende dine evner indenfor kommunikation, smertebehandling og anden lindrende behandling og vil indgå i et spændende, multidisciplinært miljø, bestående af læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut, præst og sekretær.

Det tværfaglige samarbejde er i højsædet – vi fokuserer på det gode arbejdsmiljø i en travl hverdag.

Der visiteres per år i alt ca. 300 nye patienter til Enhed for Lindrende Behandling, og der er i gennemsnit 100 patienter tilknyttet enheden. Det er både kræftpatienter og patienter med non-maligne, livstruende sygdomme, som fx. patienter med lungefibrose eller svær hjertesvigt, der henvises til Enheden.

Aktuelt er Enheden normeret med tre overlæger, tre sygeplejersker, en fysioterapeut, en psykolog og en sekretær. Der er desuden et tæt samarbejde med hospitalspræsten.

Enhed for Lindrende Behandling varetager i dag den specialiserede palliative indsats i Randers Regionshospitals optageområde og på Hospitalsenheden Randers. Endvidere ydes rådgivning og undervisning af sundhedsfaglige medarbejdere i primær og sekundærsektoren indenfor palliation, og der er ofte koordinerende opgaver på tværs af sektorer.

Enhed for Lindrende Behandling har et tæt samarbejde med Hospice Djursland og enhedens speciallæger varetager den lægefaglige behandling af indlagte patienter på Hospice Djursland 4 ud af ugens 5 hverdage med fuld tilstedeværelse i dagtimerne. Speciallægerne varetager desuden visitationen til Hospice sammen med ledelsen herfra. Ansøgeren vil således skulle arbejde både i Enhed for Lindrende behandling i Randers og på Hospice Djursland.

Hospice Djursland er en selvejende institution som geografisk er placeret i Rønde. Hospice Djursland modtager omkring 200 patienter om året og råder over 15 sengepladser. De lægefaglige opgaver varetages i tæt samarbejde med det øvrige tværfaglige personale, der består af 46 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Stillingen ønskes besat med en overlæge, som er overlægekvalificeret i et relevant speciale. Det er ønskværdigt, at ansøgeren har gennemført Det Nordiske Specialistkursus i Palliativ Medicin.

Som udgangspunkt er stillingen vagtfri, men overlægen får mulighed for at indgå i den regionale beredskabsvagt på konsulentbasis.
Der henvises i øvrigt til funktionsbeskrivelse for overlæge i Enhed for Lindrende Behandling.

Der er ansøgningsfrist til stillingen den 13. marts 2020 kl. 12.00.
Vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler den 20/3 2020.
Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos overlæge i teamet Pernille Lysgaard tlf. 78420478 eller hos ledende overlæge Lisbeth Kidmose på tlf.nr. 78420501.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.