Stilling som afdelingslæge i Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers. Stilling som afdelingslæge i Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers.

Dette job er udløbet

En fast stilling som afdelingslæge er ledig til besættelse pr 1. maj 2022 eller efter aftale.

Er du speciallæge i anæstesiologi, og har du lyst til og mod på nye udfordringer, kan vi tilbyde spændende arbejdsopgaver og et godt arbejdsmiljø. Vi ønsker at ansætte en ansvarsfuld og initiativrig speciallæge, der vil være med til at præge den faglige og organisatoriske udvikling i vores afdeling.

Vi ønsker med denne stilling at styrke vores intensive afsnit, og søger derfor en speciallæge med hovedinteresse inden for det intensive område og med lyst til at præge udviklingen i afsnittet. Derudover ønsker vi at opprioritere supervision af yngre læger i behandling af intensive patienter, hvorfor det vil være en fordel, at ansøgeren dels har erfaring som vejleder, dels er interesseret i yngre lægers uddannelse. Da det intensive afsnit deltager i flere nationale og internationale forskningsprojekter, vil det vægte højt, at speciallægen har erfaring med disse projekter.

Vi vægter de personlige kompetencer højt og søger en holdspiller med godt humør, som er stærk i et teamsamarbejde.

Afdelingen har seks funktionelle afsnit, med hver sin tværfaglige afsnitsledelse. Afdelingen yder anæstesi til følgende kirurgiske specialer: abdominalkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der bedøves patienter dels på den centrale operationsgang, dels i Dagkirurgien samt på ØNH-klinikgangen. Der findes endvidere en specialtandlægeklinik, hvor der ydes anæstesi til børn og klienter fra særforsorgen. Herudover ydes anæstesi til akutte og elektive diagnostiske procedurer i radiologisk afdeling, samt anæstesi til DC-konvertering og ECT behandling.

Afdelingen har en moderne Intensiv med syv pladser, hvor der udøves intensiv terapi til såvel kirurgiske som medicinske patienter med fuld hæmodynamisk monitorering og akut dialysebehandling (prisme behandling).

Endvidere er der tilknyttet en Enhed for Lindrende Behandling til afdelingen.
Der findes på hospitalet en pædiatrisk afdeling med et neonatal afsnit.

Regionshospitalet Randers er et akuthospital og personalet fra Operation og Intensiv deltager i den akutte traumemodtagelse og akut medicinsk kald.
Afdelingen dækker den præhospitale behandling i Randersområdet og på Djursland i form af to døgndækkede lægebemandede akut biler.

Speciallæger i anæstesi forventes i fremtiden at deltage i Region Midtjyllands præhospitale beredskab eksempelvis ved regionens akutlægebiler, AMK beredskab eller akutlægehelikopter. Deltagelsen kan ske indenfor afdelingens arbejds- og vagttilrettelæggelse eller via frivillig deltagelse. Den frivillige konsulenttilknytning honoreres efter ”Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland”.

Der er stor undervisningsaktivitet på afdelingen, da afdelingen har studenter fra Aarhus Universitet, introduktionslæger, KBU-læger i fokuseret ophold samt læger i sidste del af hoveduddannelsen.

Afdelingslægen vil skulle deltage i alle afdelingens funktioner, herunder dækning af de to lægebemandede akut biler. Der henvises til funktionsbeskrivelse.

Stillingen er med vagtforpligtelse. Ud over en forvagt er der i afdelingen altid 3 speciallæger/1. R i vagt, dels en tilstedeværelsesvagt, dels en delt tilstedeværelses- og tilkaldevagt, dels den læge, der kører akut læge bil.

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Lisbeth Kidmose, direkte valg 7842 0501 eller til sekretær Anne Andreasen 7842 0505.

Ansøgningsfrist: Den 15. februar 2022 kl. 12.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.