Stærk og erfaren porteføljeleder til udviklingsmiljø på Steno Diabetes Center Copenhagen

Dette job er udløbet

Brænder du for at arbejde med porteføljestyring i et forskningsbaseret og sundhedsfagligt udviklingsmiljø, og vil du være med til at forme fremtidens diabetesbehandling i verdensklasse? Så har vi en spændende stilling til dig på Steno Diabetes Center Copenhagen.

SDCC blev etableret i 2017 efter danmarkshistoriens hidtil største donation fra Novo Nordisk Fonden. Visionen for SDCC er at løfte diabetesbehandlingen i hele Region Hovedstaden, til gavn for alle borgere med diabetes. Derfor har SDCC igangsat en række strategiske udviklingsprojekter for at skabe ny viden om forbedrede behandlingsmuligheder. Projekterne udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Region Hovedstadens øvrige hospitaler, almen praksis og kommuner. Du kan læse mere om SDCC i ’Drejebog for etablering af SDCC’, som beskriver rammerne for SDCC-satsningen og de mange initiativer (https://www.sdcc.dk/om-SDCC/organisation/Documents/SDCC-Drejebog.pdf). De strategiske indsatser, som er særlig relevant for denne stilling, er beskrevet i afsnit 1.3 Den Supplerende Behandling (SBI).

Jobbet

Vi søger en erfaren og udviklingsorienteret porteføljeleder, som får ansvar for at udvikle, koordinere og styre den samlede portefølje af strategiske SBI-udviklingsprojekter. Stillingen inkluderer personaleledelse.

Du vil som porteføljeleder blive ansvarlig for opbygning, udvikling og drift af en robust porteføljestyring for SBI på SDCC, der sikrer sammenhæng mellem udviklingsprojekterne og SDCCs samlede strategi.

Din rolle og opgaver omfatter bl.a.:

 • Understøtte ledelsen på SDCC i den strategiske ledelse og prioritering af SBI-udviklingsprojekterne, herunder skabe overblik over den samlede projektportefølje inden for SBI.
 • Facilitere det strategiske arbejde med SBI og koordinere/samarbejde med resten af organisationen og SDCCs eksterne samarbejdspartnere.
 • Overordnet ansvar for økonomi og styring af SBI, herunder styrke ledelsesinformation
 • Udvikling og understøttelse af datadrevet løbende opfølgning af programmer og projekter i porteføljen
 • Understøtte SDCC’s enheder i udvikling, afprøvning og evaluering af SBI programmer/projekter

Du vil desuden være leder for et team af medarbejdere, der bl.a. dækker over kompetencer inden for programledelse. Som porteføljeleder vil du referere til centerdirektøren og samarbejde tæt med SDCC’s fire enheder: Klinik (Behandling), Uddannelse, Sundhedsfremme og Klinisk Forskning, samt stab. Der vil endvidere være et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler, kommuner og praktiserende læger i Region Hovedstaden.

Vi tilbyder

 • Mulighed for at være med til at realisere visionen om diabetesbehandling på højeste internationale niveau sammen med dedikerede kolleger.
 • En arbejdsplads, der i disse år gennemgår en spændende transitionsfase med mange nye initiativer og opgaver.
 • Tæt tværfagligt samarbejde mellem hospitalets enheder, ansatte og øvrige samarbejdspartnere i praksissektoren og kommunerne i regionen.
 • En afvekslende hverdag i et bredt fagligt miljø, med god stemning og mange forskellige arbejdsopgaver.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant akademisk uddannelse
 • Har mindst 3-5 års dokumenteret erfaring med porteføljeledelse/-styring, programledelse og projektledelse.
 • Har erfaring med personaleledelse.
 • Har erfaring med store organisatoriske og komplekse forandringsprojekter
 • Har gode kommunikative evner, så du har let ved at oversætte på tværs af faggrupper.
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tæt sammen med kollegaer og samarbejdspartnere med forskellige faglige baggrunde.
 • Kan omsætte strategiske intentioner til realiserbare programmer og projekter.
 • Kan udvikle organisationens metoder og redskaber inden for program- og projektledelse.
 • Har erfaring med sundhedsvæsenet.

Og at du derudover:

 • Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og kan opbygge netværk.
 • Er engageret og har et stærkt personligt drive.
 • Kan skabe følgeskab blandt medarbejdere, lederkollegaer og samarbejdspartnere.
 • Kan tænke kreativt og utraditionelt.

Hvis du har denne profil, venter der et spændende job med gode muligheder for udvikling.

Løn­ og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse fra 1. maj 2020. Løn­ og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerdirektør Allan Flyvbjerg på mobil 5177 9548 eller stabschef Charlotte Hove Andreasen på mobil 2811 3131.

Vi planlægger to samtalerunder i uge 11 (første samtale) og 13 (anden samtale). Mellem første og anden samtale gennemføres test og ved anden samtale vil kandidater skulle besvare en case, som bliver udleveret til samtalen.

Ansøgningsfrist er søndag den 8. marts 2020.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse af og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.500 personer med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Twitter og LinkedIn.