SSI søger to faglige direktører for det epidemiologiske infektionsberedskab og det diagnostiske infektionsberedskab

Dette job er udløbet

Vil du stå i spidsen for at videreudvikle en af hjørnestenene i det danske beredskab mod infektiøse trusler. Vi søger to strategisk visionære faglige direktører med faglig tyngde, one-health erfaring, stærke ledelsesmæssige kompetencer og evnen til at samarbejde nationalt og internationalt til hhv. det epidemiologiske og diagnostiske infektionsberedskab på Statens Serum Institut (SSI).

Et infektionsberedskab i udvikling
Infektionsberedskabet på SSI omfatter overvågning af infektioner og antibiotikaresistens, udførelse af humant og veterinært special- og beredskabskritisk diagnostik, rådgivning af sundhedsvæsen og andre myndigheder samt deltagelse i det operationelle beredskab. Samtidig er infektionsberedskabet en del af det internationale netværk i bl.a. EU og WHO og er fx nationalt kontaktpunkt for det europæiske varslingssystem EWRS og WHO’s internationale sundhedsregulativ IHR.

Infektionsberedskabet skal i de kommende år styrkes markant – bl.a. med baggrund i læringen fra den aktuelle covid-19-epidemi samt i et one-health-perspektiv. Det gælder også ledelsesmæssigt, og der søges to faglige direktører, der i et tæt samarbejde vil få ansvar for hhv. det epidemiologiske infektionsberedskab og det diagnostiske infektionsberedskab:

Som faglig direktør for det epidemiologiske infektionsberedskab bliver du ansvarlig for overvågningen af og rådgivning om infektioner, infektionshygiejne, antibiotikaresistens, vacciner m.m. Covid-19-epidemien har vist et stort behov for faglige infektionsepidemiologiske risikovurderinger, rådgivning, sammenstilling, udstilling/visualisering og formidling af data, udbrudsanalyser, matematisk modellering, forskning osv. Det bliver i den forbindelse din opgave strategisk og fagligt at udvikle disse områder – fagligt og igennem en fortsat digitalisering af overvågningen – så det danske beredskab står stærkest muligt overfor fremtidige trusler.

Som faglig direktør for det diagnostiske beredskab bliver du ansvarlig for al SSI’s special- og beredskabskritiske diagnostik, hvor SSI på en række områder fungerer som dansk og internationalt referencelaboratorium. Det gælder såvel humant, som veterinært, hvor SSI i dag er en del af Dansk Veterinær Konsortium. Med baggrund i læren fra covid-19-epidemien bliver en af dine centrale opgaver at sikre et langt mere fleksibelt og skalerbart beredskab rettet mod udvikling, opsætning og evaluering af avanceret ny mikrobiologisk diagnostik – det kan fx være nye PCR-metoder, sekvensering og hurtigtest i storskala, der understøtter en effektiv smitteopsporing og risikoanalyse.

For begge områder er det en strategisk prioritet, at opgaverne skal løses i et så åbnet, transparent og inkluderende samarbejde med SSI’s omgivelser som muligt. Det gælder både nationalt og internationalt.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Til begge stillinger forventer vi, at du har en relevant videregående sundheds-, veterinærfaglig eller naturfaglig uddannelse samt en stor faglig og forskningsmæssig erfaring inden for infektionsberedskabets arbejdsområder både nationalt og internationalt. Særligt ift. det diagnostiske infektionsberedskab er det en fordel, hvis du også har solid veterinær faglig indsigt og erfaring. Erfaring med myndighedsbetjening vægtes også.

Du har samtidig betydelig ledelsesmæssig erfaring og kan lede både ledere og medarbejdere ud fra en motiverende og anerkendende tilgang. Samtidig er det vigtigt, at du både kan tænke strategisk og har et stærkt blik for, at den daglige løbende drift udvikles og fungerer optimalt fagligt, økonomisk og administrativt.

Du er samarbejdende, løsningsorienteret og går efter de fagligt bedste løsninger uanset om du agerer som faglig direktør, som en del af SSI’s direktion eller i relation til eksterne interessenter.

Begge direktører vil referere til SSI’s direktør og bliver en del af direktionen.

Om ansættelsen
Ansættelse sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i gruppe 2 (lønramme 38). Stillingerne besættes enten som åremål eller varig ansættelse.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum ved at skrive til PA Inga Bohn INBN@SSI.DK. Herefter vil du blive ringet op.

Er du interesseret?
Klik på ”Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Sørg for at angive, hvilken af stillingerne du søger. Vi afholder 1. samtaler i uge 36 og 2. samtaler i uge 38. Der vil indgå personlighedstest i ansættelsesforløbet.

Læs mere om SSI og vores arbejde på www.ssi.dk

Statens Serum Institut har røgfri arbejdstid og en røgfri campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.