Specialpsykolog til Regionspsykiatrien Horsens I Regionspsykiatrien Horsens er en stilling som specialpsykolog 37 t/uge ledig til besættelse 1. juni 2020 eller efter aftale. Stillingen er med reference til funktionsledelsen i O2, der er et intensivt (lukket) sengeafsnit med 16 sengepladser med patienter inden for alle diagnosegrupper.

Dette job er udløbet

Da Regionspsykiatrien Horsens er under udvidelse, skal du være indstillet på at overgå til andre funktioner eller afsnit f.eks. et kommende nyt sengeafsnit ved behov.
Du vil indgå i samarbejdet med funktionsledelsen, afdelingens læger og specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver samt sekretærer.
Stillingen er 1 af 5 specialpsykologstillinger i RPH og indebærer – ud over opgaver i O2 eller det afsnit, du er tilknyttet – løsning af koordinerende opgaver på tværs af huset.

Dine arbejdsopgaver:

 • Stuegang og udredning i sengeafsnittet
 • Sparring/vejledning mhp. behandlingsplanlægning til tværfagligt personale
 • Bidrage til relevante undervisnings-, formidlings-, supervisions- og vejledningsopgaver (tværfagligt personale, yngre psykologer/læger)
 • Eventuelt varetagelse af ambulant psykopatologisk udredning i team for psykiatrisk udredning
 • Forestå debriefing og krisesamtaler til personale ved behov i forbindelse med vold og trusler

 
Vi er en afdeling som

 • Vægter faglighed, det tværfaglige samarbejde samt samarbejdet med patienter og pårørende højt
 • Er optaget af individuel tilrettelagt behandling med fokus på den enkelte patients sygdomsbillede og livssituation
 • Bruger hinandens forskellige faglige og personlige erfaringer i samarbejdet omkring patienten
 • Arbejder målrettet med nedbringelse af tvang
 • Arbejder tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere (f.eks. bosteder) for at skabe sammenhæng i behandlingsforløbene med patienten i fokus

 
Vi forventer, at du:

 • er specialpsykolog
 • har erfaring fra sengepsykiatrien, gerne lukkede sengeafsnit og akut psykiatri, og med tværfagligt samarbejde
 • har evne til at skabe og holde overblik og kan prioritere arbejdsopgaver selvstændigt
 • trives i en omskiftelig arbejdsdag med svingende arbejdspres

Som person er du

 • god til at samarbejde
 • udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende
 • en god formidler – både skriftligt og mundtligt
 • en medarbejder, der ser muligheder fremfor begrænsninger

 
Vi kan tilbyde:

 • en god arbejdsplads med gode kolleger og tæt samarbejde med afsnittets anden specialpsykolog
 • tilknytning til den samlede psykologgruppe (i alt 18 psykologer)
 • deltagelse i månedlige psykologmøder
 • deltagelse i ugentlig undervisning og klinik for læger og specialpsykologer
 • en arbejdsplads i udvikling
 • et udfordrende, ansvarsfuldt og afvekslende job
 • en velorganiseret kvalitetsorganisation
 • en struktureret introduktion med mentorordning

Om Regionspsykiatrien Horsens
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 170 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit O1 og O2 og to ambulante klinikker henholdsvis Klinik 1 og 2. O1 er et skærmet afsnit med 23 senge. Til afsnittet er knyttet et psykiatrisk akutteam bestående af 7 sygeplejersker, der kører ud i hele optageområdet.
O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

Psykiatrisk Klinik 1 består af 3 teams: Team for retspsykiatri, Team for ADHD samt Team for psykose. Psykiatrisk Klinik 2 består af 4 teams: Team for mani & depression, Team for personlighedsforstyrrelser og angst, samt Ældrepsykiatrisk team.

I sengeafsnittene arbejder vi i tværfaglige teams, der er sammensat under hensyntagen til patientens tilstand. Det tværfaglige team består som minimum af speciallæge i psykiatri, specialpsykolog, sygeplejerske samt fysioterapeut og socialrådgiver, som inddrages efter behov.

Behandlingen i afsnittet vil oftest være en kombination af medicinsk behandling og støttende samtaler samt at hjælpe patienterne med daglig struktur og aktiviteter. Der lægges stort vægt på tilrettelæggelse af den miljøterapeutiske behandling, hvor der er skærpet fokus på og stor succes med nedbringelse af tvang herunder bæltefikseringer.

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos specialpsykolog Stine Mølbjerg Kristensen telefon 78 47 50 33 eller ledende sygeplejerske Lis Eriksen på telefon 78 47 50 23

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og psykologforeningen – samt mulighed for lokal løndannelse.
 
Ansøgningsfrist: 17. april 2020
Ansættelsessamtaler forventes afviklet torsdag d. 23. april 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.