Specialpsykolog til Psykiatrisk Klinik Rønde En fast stilling som Specialpsykolog i vores Syd-team er ledig fra 01.10.2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Stillingen er fuld tid på 37 timer.

Autoriserede psykologer med relevant erfaring og gerne specialistgodkendelse anbefales også at søge.

Psykiatrisk Klinik i Rønde (PKR) hører under Regionspsykiatrien Randers, og vi tilbyder udredning og behandling i hovedfunktion til patienter med bl.a. psykoselidelser, affektiv sindslidelse, ADHD eller personlighedsforstyrrelse fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner.
Vi er delt op i 3 teams, hvor Syd-teamet primært dækker patienter fra Syddjurs Kommune.
Udover Nord-teamet, har vi også et team, der dækker angst/ OCD og PTSD behandlingen i både Nord-, Syd-, samt Favrskov- og Randers Kommuner.

Specialpsykologens arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte indledende samtaler med nyhenviste patienter, udredning, deltagelse i diagnostik- og behandlingskonferencer, psykoterapeutisk behandling af patienter, både individuelt og i gruppe, undervisning af tværfagligt personale og supervision af yngre kollegaer.
 
Vi søger derfor en Specialpsykolog med følgende kompetencer:
– Erfaring med udredning, herunder brugen af diagnostiske redskaber.
– Lyst til Kognitiv udredning.
– Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik.
– Gerne psykoterapeutisk uddannelse. I PKR lægger vi vægt på psykologiske behandlingsmetoder, og der
arbejdes primært ud fra en dynamisk eller en kognitiv terapeutisk tilgang.
– Erfaring indenfor gruppebehandling og psykoedukation.
– Uddannelse og erfaring indenfor supervision.
– Lyst til at udvikle det bedst mulige behandlingstilbud ud fra de kliniske retningslinier,
evidens og de gældende rammer iøvrigt, herunder Regionernes pakkeforløb.
– Erfaring med Midt-EPJ.
– Evnen til tværfagligt samarbejde.
– Erfaring med supervision.

Vi kan tilbyde:
– Et afvekslende arbejde i et erfarent tværfagligt team.
– Mulighed for indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsorganisering.
– Mulighed for efteruddannelse.
– Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
– Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang og masser af spændende arbejde.
– Eget kontor, med plads til at afholde samtaler.
– Gode og godt beliggende lokaler, kun 25 minutter med bil, eller 35 minutter med bus fra
Århus.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men vi har også satellitkontorer i Grenaa og Ebeltoft.

Da vi er en del af Regionspsykiatri Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers.

Vi er i alt ca. 30 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer  (5 i alt) og ergoterapeuter.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i PKR, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 23699082). Mail: somikk@rm.dk

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 37 om eftermiddagen i Rønde.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.