Specialpsykolog til Psykiatrisk Klinik Rønde En fast stilling som Specialpsykolog i vores Syd-team er ledig fra 01.10.2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 02/09/2019 Psykiatrisk Klinik Rønde (PKR)

Stillingen er fuld tid på 37 timer.

Autoriserede psykologer med relevant erfaring og gerne specialistgodkendelse anbefales også at søge.

Psykiatrisk Klinik i Rønde (PKR) hører under Regionspsykiatrien Randers, og vi tilbyder udredning og behandling i hovedfunktion til patienter med bl.a. psykoselidelser, affektiv sindslidelse, ADHD eller personlighedsforstyrrelse fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner.
Vi er delt op i 3 teams, hvor Syd-teamet primært dækker patienter fra Syddjurs Kommune.
Udover Nord-teamet, har vi også et team, der dækker angst/ OCD og PTSD behandlingen i både Nord-, Syd-, samt Favrskov- og Randers Kommuner.

Specialpsykologens arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte indledende samtaler med nyhenviste patienter, udredning, deltagelse i diagnostik- og behandlingskonferencer, psykoterapeutisk behandling af patienter, både individuelt og i gruppe, undervisning af tværfagligt personale og supervision af yngre kollegaer.
 
Vi søger derfor en Specialpsykolog med følgende kompetencer:
– Erfaring med udredning, herunder brugen af diagnostiske redskaber.
– Lyst til Kognitiv udredning.
– Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik.
– Gerne psykoterapeutisk uddannelse. I PKR lægger vi vægt på psykologiske behandlingsmetoder, og der
arbejdes primært ud fra en dynamisk eller en kognitiv terapeutisk tilgang.
– Erfaring indenfor gruppebehandling og psykoedukation.
– Uddannelse og erfaring indenfor supervision.
– Lyst til at udvikle det bedst mulige behandlingstilbud ud fra de kliniske retningslinier,
evidens og de gældende rammer iøvrigt, herunder Regionernes pakkeforløb.
– Erfaring med Midt-EPJ.
– Evnen til tværfagligt samarbejde.
– Erfaring med supervision.

Vi kan tilbyde:
– Et afvekslende arbejde i et erfarent tværfagligt team.
– Mulighed for indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsorganisering.
– Mulighed for efteruddannelse.
– Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
– Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang og masser af spændende arbejde.
– Eget kontor, med plads til at afholde samtaler.
– Gode og godt beliggende lokaler, kun 25 minutter med bil, eller 35 minutter med bus fra
Århus.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men vi har også satellitkontorer i Grenaa og Ebeltoft.

Da vi er en del af Regionspsykiatri Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers.

Vi er i alt ca. 30 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer  (5 i alt) og ergoterapeuter.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i PKR, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 23699082). Mail: somikk@rm.dk

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 37 om eftermiddagen i Rønde.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.