Specialpsykolog til Bipolar Team 1, Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby Fast specialpsykologstilling på fuld tid

Dette job er udløbet

Til Bipolar Team 1 søges en specialpsykolog på fuld tid. Stillingen, der er nyoprettet, er ledig pr. d. 01.11.19. eller efter nærmere aftale.

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression og Mani (KDM) – og Bipolar Team 1
KDM er en større ambulant enhed under ADA, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). Bipolar Team 1 og 2 i KDM har samme udrednings- og behandlingsopgave i forhold til den bipolare målgruppe.
Bipolar Team 1 består af en fast speciallæge, en overlægevikar, en anden specialpsykolog på deltid, en psykolog og 4 sygeplejersker. Desuden har teamet i perioder midlertidigt tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb.
Den nyoprettede specialpsykologstilling tænkes ind i en stillingsstruktur, som vi tilstræber at udvikle, hvor hvert team har en overlæge, en afdelingslæge og en specialpsykolog. Specialpsykologen refererer til den fælles, delte ledelse i KDM.

Arbejdsopgaver

 • Sammen med teamets speciallæge fungere som teamkoordinator, herunder medvirke til faglig prioritering, retningssætning og udvikling, i teamet såvel i samarbejde med andre teams
 • Varetage klinisk psykopatologisk udredning (psykiatrisk diagnostik) samt behandling af patienter indenfor målgruppen, herunder gruppeforløb af forskellig art
 • Samarbejde med pårørende og eksterne parter
 • I væsentlig grad bidrage til relevante undervisnings-, formidlings-, supervisions- og vejledningsopgaver
 • Specialpsykologen vil få et tæt samarbejde med teamkoordinatorer i Bipolar Team 2

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Uddannelse som specialpsykolog i psykiatri (kun ansøgere med denne uddannelse vil komme i betragtning til stillingen)
 • Indgående klinisk erfaring indenfor det bipolare fagområde, herunder særlig kendskab til differentialdiagnostik og comorbiditet indenfor det affektive spektrum
 • Interesse for koordinerings-, udviklings- og formidlingopgaver i psykiatrien
 • Sans for selvstændigt at strukturere både kliniske og administrative opgaver i samråd med ledelse og kolleger

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger i en tværfaglig sammenhæng

Vi tilbyder

 • Et godt både tvær- og psykologfagligt arbejdsmiljø, i Bipolar Team 1, dels i KDM som helhed
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe, herunder neuropsykologer og et større antal specialpsykologer med gode muligheder for sparring
 • Mulighed for at medvirke til faglig koordinering og udvikling indenfor de givne organisatoriske rammer
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling
 • Mentorordning for nyansatte

Løn- og ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

 • Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 17..09.19.. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19.09.19. om formiddagen. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
– kan fås ved henvendelse til ledende psykolog i KDM Christian Møller Pedersen christian.pedersen@ps.rm.dk tlf.: 2033 1765

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.