Specialpsykolog – Retspsykiatrisk Klinik Vi tilbyder en stilling som specialpsykolog 37 timer ugentligt i Retspsykiatrisk Klinik, Retspsykiatrisk Afdeling AUH Skejby med start 1.6.2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 15/04/2021 RET Retspsykiatrisk Klinik

Om Retspsykiatrisk Klinik
Retspsykiatrisk Klinik modtager retspsykiatriske patienter til ambulant behandling på regionsfunktionsniveau for den østlige del af Region Midtjylland.  På klinikken varetager vi blandt andet behandlingen af de mest komplicerede retspsykiatriske patienter med dom til behandling, og det er denne målgruppe psykologen skal beskæftige sig med. Du vil indgå i et større team bestående af læger, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer, der sammen varetager behandlingsopgaven for de retspsykiatriske patienter.
Klinikken har modtaget finanslovsmidler til en øget opsøgende og udgående funktion, og derfor står vi for at ansætte mere personale.

Formålet med den øgede indsats er:

 1. at forbygge indlæggelser af retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien
 2. at understøtte patientforløb når patienterne indlægges i sengeafsnit i almenpsykiatrien i Region Midtjylland, dels så afsnittet ser sig i stand til at håndtere patienten, dels med henblik på at forkorte indlæggelsen
 3. at styrke samarbejdet mellem ambulatorium i den specialiserede retspsykiatri og sengeafsnit i almenpsykiatrien

Vi søger en specialpsykolog i psykiatri med:  

 • indgående ambulant erfaring med psykiatriske patienter
 • kendskab til differentialdiagnostik, rusmidler og comorbiditet
 • udredningserfaring og erfaring med strukturerede risikovurderinger (HCR-20 v 3)
 • en positiv tilgang, der gerne indgår i et tæt tværfagligt samarbejde omkring og med den enkelte patient
 • klare formidlingsevner, mundtligt og skriftligt
 • sans for selvstændigt at strukturere både ambulante og administrative opgaver i samråd med ledelse og kolleger

Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte:   

 • sammen med teamet at varetage koordinering af behandlingsforløb med retspsykiatriske patienter
 • tæt samarbejde med patienten, Kriminalforsorgen, hjemkommunen og regionspsykiatrien
 • strukturerede risikovurderinger
 • psykoterapeutiske forløb med retspsykiatriske patienter
 • psykologisk undersøgelse
 • formidlingsopgaver
 • daglig vejledning af specialpsykologer under uddannelse og ad hoc supervision af tværfagligt personale

Vi tilbyder en arbejdsplads med et højt fagligt niveau og et spændende job med alsidige opgaver. Hos os bliver du udfordret og får gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil indgå i en travl og fagligt engageret personalegruppe, hvor det tværfaglige samarbejde er centralt, men hvor der også er fokus på de monofaglige opgaver. Vi er en afdeling med fokus på både faglig og organisatorisk udvikling, et godt arbejdsklima og med gode muligheder for supervision og kollegial sparring. Du kommer ligeledes til at indgå i et psykologfællesskab sammen med klinikkens øvrige 8 psykologer.

Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby består af én tværgående funktion, en forskningsenhed, en klinik og fire sengeafsnit. I sengeafsnittene udredes og behandles retspsykiatriske patienter fra optageområdet. Et af de fire afsnit modtager udelukkende patienter fra Grønland efter aftale med det grønlandske selvstyre.

Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og den faglige organisation.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos funktionsleder og psykolog Dorte Olesen tlf. 3089 3047.

Ansøgningsfrist d. 15.04.2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 21.04.2021.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med ansættelsen vil blive indhentet straffeattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.