Specialpsykolog/psykolog til barselsvikariat ved Bipolar Team 1, Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby Specialpsykolog/psykolog til barselsvikariat

Dette job er udløbet

Autoriseret psykolog søges til Bipolar Team 1 søges en Specialpsykolog eller psykolog til et barselsvikariat på 37 timer ugentligt. Stillingen er ledig til besættelse d. 01.12.20-31.07.21. Herefter mulighed for forlængelse

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst (ADA) er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og psykologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning en del af vores kerneopgave.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression og Mani (KDM) – og Bipolar Team 1
KDM er en større ambulant enhed under ADA, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). KDM rummer bl.a. Bipolar Team 1 og 2, som har samme udrednings- og behandlingsopgave i forhold til den bipolare målgruppe. Bipolar team 1 består af overlæge, afdelingslæge, specialpsykologer/psykologer og sygeplejersker. Desuden har teamet i perioder midlertidigt tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb. Som specialpsykolog/psykolog refererer man til ledelsen i KDM.

Bipolar team 1 og 2 varetager indsatsen i forhold til patienter med nydiagnosticeret og med prævalent bipolar lidelse. Som en del af den fremtidige udviklingsplan styrkes tilbuddet til patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse. Der er fokus på systematisk udredning, herunder vurdering af differentialdiagnostik, comorbiditet, personlighedsmæssig og kognitiv funktion, samt sociale støttebehov. Behandlingsmæssigt er der tale om en kombineret medicinsk og psykologisk behandling, herunder gruppetilbud med psykoedukation og psykoterapi. Klinikken rummer forskellige psykoterapeutiske perspektiver, bl.a. interpersonel tilgang, kognitiv terapi og compassion fokuseret terapi. Ligeledes er der fokus på pårørendeinddragelse.

Arbejdsopgaver

 • Varetage klinisk psykopatologisk udredning (psykiatrisk diagnostik)
 • Varetage behandlingsforløb med patienter indenfor målgruppen i funktion af primærbehandler
 • Samarbejde tværfagligt omkring behandlingsopgaven, samt med pårørende og eksterne parter
 • I mindre grad varetage gruppeforløb og individuel psykoterapi
 • Bidrage til det faglige miljø på konferencer, undervisnings- og supervisionsfora

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Uddannelse som specialpsykolog i psykiatri eller psykolog med autorisation. Autorisation er en forudsætning for at kunne komme i betragtning.
 • Særligt kendskab til det bipolare fagområde samt til udredning af differentialdiagnostik og comorbiditet indenfor det affektive spektrum
 • Evne til selvstændigt at tilrettelægge og varetage behandlingsforløb

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger i tværfaglige sammenhæng.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale
 • Godt kollegialt og tværfagligt samarbejde i et mindre team
 • Supervision og faglig sparring
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i udvikling
 • Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologer

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning
Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 10.11.20. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag i uge 47.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Ledende sygeplejerske Tine N. Hansen tlf.20331784. eller
Specialpsykolog Lea Haldrup Eriksen tlf. 42650564

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.