Specialpsykolog/Psykolog Specialist til Team for Ungdomspsykiatri (TUP 1) i Gødstrup, fast stilling pr. 01.06.2023. Vi søger 1 ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling i Team for Ungdomspsykiatri Herning, 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 01.06.2023 eller snarest derefter.

TUP 1 er et afsnit med to matrikler, som varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er den unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Målgruppen er unge med symptombilleder inden for det neuropsykiatriske, affektive, psykotiske og angstområdet. Alle på hovedfunktionsniveau.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, hvor balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer vedvarende vægtes af ledelsen.

Der laves mange udredningsopgaver og i nogen grad behandling. Du skal derfor have interesse for detektivdelen af psykologjobbet.

Psykologgruppen består af 6-7 psykologer, hvoraf nogle er på vej til autorisation.

Dine opgaver vil være udredning og behandling. Det vil være forventningen, at du vil kunne tage dig af de særligt komplicerede patientforløb og yde sparring til kolleger i tilsvarende sager og mere generelt.

Der kan også være opgaver i forbindelse med uddannelsesforløb for psykologer.

Supervisionsopgaver og deltagelse i organisatoriske processer vil også være en mulighed, ligesom deltagelse i udvikling af de psykologfaglige områder naturligt hører til stillingen.

Supplerende opgaver aftales ud fra dine kvalifikationer og interesse.

TUP 1 Gødstrup har i alt ca. 15 medarbejdere og består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • At du er specialpsykolog eller psykolog specialist, med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen.
 • Kan arbejde selvstændigt, stabilt og med flere sideordnede opgaver
 • Erfaring med og interesse for varetagelse af supervisionsopgaver
 • Fleksibilitet og gode samarbejdsevner
 • At du har et godt overblik og kan trives i et ambulatorium med stort flow, spændende og komplekse patientforløb.
 • Interesse for organisatoriske processer

Vi tilbyder dig:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • Et højt fagligt niveau
 • Deltagelse i og varetagelse af supervision
 • Mulighed for at sætte dine kompetencer som specialpsykolog/psykologspecialist i spil i en afdeling med udfordrende og komplekse patienter og arbejdsopgaver.
 • God introduktion og mentorordning
 • Godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du kan få flere oplysninger hos oversygeplejerske og afsnitsleder Iben Laursen på tlf. 30523264 eller psykologkoordinator Christina Linddahl på tlf. 20331847

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 10.04.23

Vi afholder samtaler: 19.04.23

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.