Specialpsykolog i psykiatri til Sengeafsnit 4, Afdeling for Depression og Angst En fultidsstilling som specialpsykolog i psykiatri ved Afdeling for Depression og Angsts Sengeafsnit 4 er ledig til besættelse pr 1.8.21 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdeling for Depression og Angst

Afdeling for Depression og Angst er en af fire hospitalsafdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Afdelingen har en målsætning om, at behandlingen er evidensbaseret. Vi integrerer forskning mest muligt i arbejdet, dels ved at anvende nye forskningsresultater og dels ved at understøtte klinisk forskning i afdelingen.
Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.Sengeafsnit 4

Sengeafsnit 4 er et skærmet sengeafsnit med 24 sengepladser og to bufferpladser. Afsnittet behandler patienter inden for det affektive spektrum og er subspecialiseret inden for udredning, diagnosticering og behandling af patienter med affektive lidelser og samtidig komplicerende somatisk lidelse. Vi arbejder med forbedring af målebaseret behandling, og ansøger forventes at bidrage aktivt til dette arbejde. Personalet i afdelingen består af sygeplejersker, SOSU-assistenter, psykolog og læger. Der er tilknyttet socialrådgiver til afdelingen.

Vores kommende specialpsykolog

Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i sengeafsnit 4 og har ansvar ift. funktionsområder beskrevet i § 2 i Bekendtgørelse i specialuddannelse af psykologer i psykiatri. Disse områder vedrører b.la.:
 • psykopatologisk diagnostisk udredning
 • psykologisk behandling
 • koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektionelt samarbejde
 • kvalitetsudvikling og undervisning
 • supervisionsopgaver.
Specialpsykologens arbejdsopgaver vil primært omhandle udredning og iværksættelse af behandling samt supervision af kolleger.

Kvalifikationer:

 • Uddannet specialpsykolog i psykiatri.
 • Særligt kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling inden for det affektive spektrum.
 • Bredt kendskab til biopsykosociale behandlingsmetoder, herunder forskellige former for psykoterapi.
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og bidrage til fortsat udvikling i personalegruppen.
 • Erfaring med terapeutiske gruppetilbud.
 • Erfaring med at arbejde med patienter med udadreagerende adfærd.

Derudover ønskes:

 • Erfaring med arbejde i et akut sengeafsnit.
 • Erfaring med patienter med affektive sygdomme, herunder akutte tilstande som mani og depression.
 • Interesse for og erfaring med kvalitetsudvikling og faglig fornyelse af egne og kollegers kompetencer.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt meningsfyldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau.
 • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med kompetente og engagerede kollegaer
 • Faglige udviklingsmuligheder.

Vil du vide mere?

Så kontakt afdelingssygeplejerske Helle Thorlund Rømer, helle.roemer@ps.rm.dk, eller på tlf. 3052 0082.
Ansøgningsfristen er d.20.06.2021 og vi forventer at afholde samtaler d. 23.06.2021

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.