Speciallæge til hoftekirurgisk sektor på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers (genopslag) Speciallæge til hoftekirurgisk sektor på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

En stilling som speciallæge i hoftekirurgisk sektor ved Ortopædkirurgisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. april 2024 eller gerne tidligere. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
Vi har gennem mange år haft flotte kvalitets-tal for vores hoftekirurgi. Vi planlægger at øge den elektive produktion markant, så vi har brug for en energisk speciallæge til at komplementere vores højtydende team.

Tænk over, hvad du kunne drømme om i en alloplastik stilling! Vi vil gerne i dialog med dig omkring muligheder.

Vi ønsker en kollega med faglig stolthed og lyst til uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. Du skal have lyst til både at være kirurgisk ekspert og en god kollega – vi sætter pris på en uformel omgangstone og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet, så afdelingen kan være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Vi forventer derudover

– at du er fleksibelt indstillet og meget teamorienteret

– at du deltager i kvalitetssikring og arbejde med patientsikkerhed

– at du deltager i undervisning af lægestuderende

– at du gerne vil supervisere og uddanne yngre læger på daglig basis
– at du deltager i forskning og udvikling

Vi tilbyder

– oplæring efter behov indenfor elektiv hoftekirurgi

– mulighed for revisionskirurgi med deltagelse af 2 speciallæger

– velfungerende operationsgang med godt tværfagligt samarbejde

– en rigtig god afdeling med en dynamisk lægestab

– en flad ledelsesstruktur med mulighed for at få indflydelse

 

Sygehuset har traumemodtagelse med ortopædkirurgisk bagvagt i døgndækkende tilstedeværelse som traumeleder. Stillingen indgår i 12-skiftet bagvagt.

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 34 læger, heraf 18 speciallæger. 1 overlæge er ledende uddannelsesansvarlig overlæge og afdelingen har et antal kliniske lektorer/UPL ved Aarhus Universitet. Vi har KBU-læger, introlæger og HU-læger i uddannelse.

Hoftesektoren består aktuelt af 2 overlæger, hvoraf den ene er cheflæge for afdelingen.

Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne hoftekirurgi, knækirurgi, håndkirurgi og traumatologi samt regionsfunktion indenfor fod/ankelkirurgi og skulder/albuekirurgi. Idrætskirurgi foregår i samarbejde med Viborg.

Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen, som døgnbemandes af ortopædkirurgiske yngre læger med speciallægesupervision.

Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 cheflæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 chefsygeplejerske.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen

på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopadkirurgi

 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Funktionsansvarlig overlæge, ekstern lektor Shahin Behzadi, 6127 2800 eller shahbehz@rm.dk

Cheflæge, PhD Michael Tjørnild, 2074 3410 eller mictjo@rm.dk

 

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 14.12.2023 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.