Speciallæge til Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som speciallæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse den 1. august 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hjertemedicinsk Klinik varetager dagligt mere end 200 patientkontakter fordelt på specialklinikker, akut klinik samt almen klinik. Ansøger forventes at fungere i klinikkerne på afdeling for Hjertesygdomme med udredning, kontrol og behandling af elektive og akutte hjertepatienter. Der kan forventes særlig funktion inden for hjerteklapsygdom, simple former for medfødt hjertesygdom (ACHD) samt diagnostik og behandling af højtspecialiserede aortasygdomme i et tværfagligt aortateam med vores ACHD-team og eksterne samarbejdspartnere.

Med til den ambulante funktion hører også tilsynsfunktion i fælles akutafdelingen. Derudover varetager speciallægen stuegangsfunktion på de hjertemedicinske sengeafsnit samt deltager i eftermiddagsstuegang på sengeafsnittene samt dagtidsfunktion i enkelte weekender.

Speciallægen forventes at deltage i forskning på afdelingen, herunder evt. at kunne fungere som vejleder for studenterprojekter, forskningsårsstuderende og ph.d. projekter. Nye projekter og vejlederfunktioner skal godkendes af de kliniske professorer samt relevante samarbejdspartnere.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:

Den medicinske ekspert

 • Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske patienter

Kommunikator

 • Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling – også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end dansk
 • Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale

Samarbejder

 • Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk – såvel i som uden for organisationen
 • Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde
 • Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre afdelinger i og uden for Region Midtjylland

Leder/administrator

 • Ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejdernes engagement og involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling
 • Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-/sikrings-processer
 • Ansøgeren vil sammen med den øvrige afdeling være en del af processen omkring udvikling og reorganisering af den lægefaglige ledelse

Sundhedsfremmer

 • Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme

Akademiker

 • Ansøgeren skal selvstændigt initiere forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens prioriterede forskningsområder
 • Ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning
 • Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger

Professionel

 • Ansøgeren skal optræde professionelt

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre
Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Vibeke Guldbrand, mail: virasm@rm.dk afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.