Speciallæge i psykiatri søges til psykiatrisk klinik 2 ved Regionspsykiatrien Horsens Vi søger en speciallæge i psykiatri til klinik 2. Stillingen kan besættes som både afdelings – og overlæge alt efter lægens kvalifikationer. Det er en fuldtidsstilling med ansættelse fra 1. oktober eller efter aftale. Som medarbejder i klinik 2 refererer du til afsnitsledelsen i klinikken som består af en ledende sygeplejerske og en funktionsledende overlæge.

Ansøgningsfrist: 18/06/2021 Regionspsykiatrien Horsens

I klinik 2 finder du team for depression og mani, team for angst og OCD, team for ældrepsykiatri og UBR.

Stillingen vil som udgangspunkt være tilknyttet team for ældrepsykiatri, men eventuelle opgaver i andre teams kan forekomme. Teamet udreder og varetager behandlingen af patienter, der er fyldt 68 år. Der er tale om både almene psykiatriske problemstillinger og demensudredning. Der er etableret en fællesvisitation for demensudredning i Region Midtjylland. Her vil de henvisninger, der omhandler udredning og behandling for demens på tværs af hele regionen blive håndteret. Den fælles demensudredning indeholder specialerne neurologi, geriatri og psykiatri. Du skal derfor have interesse i af arbejde tværfagligt af specialer. Det tværfaglige arbejde vil du også finde i både klinikken, resten af afdelingen og eksterne som fx almen praktiserende læge og plejehjem.

Team for ældrepsykiatri er ligeledes sammensat tværfagligt bestående af sygeplejersker, en neuropsykolog og dig som vores kommende speciallæge.

Vi ønsker os derfor en speciallæge, der kan arbejde struktureret med udredning og behandlingsopgaver i en tværfaglig ramme og som selvstændigt kan planlægge sit arbejde efter aftale med funktionsledelsen. Vi er åbne for nye input og konstruktiv kritik og samtidig skal lægen bidrage med faglig udvikling.

Som speciallæge i klinik 2 får du blandt andet følgende opgaver:

 • Løse lægefaglige opgaver primært i team for ældrepsykiatri og andre teams efter behov
 • Lave lægefaglige vurderinger og udredning
 • Lave behandlingsplanlægning og opfølgning herpå af patienter til teamet
 • Supervisere og vejlede yngre læger og sygeplejersker

Som afdeling lægger vi reelt vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier; dialog, dygtighed og dristighed
 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og behandling af patinenten

Speciallægens  kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring og gerne med erfaringen inden for ældrepsykiatri
 • evne til at skabe og holde overblik
 • evne til at samarbejde på tvær i afdelingen og med eksterne aktører
 • har erfaring med vejledning

Du vil indgå i afdelingens bagvagtslag. Antallet af vagter aftales.
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til funktionsledende overlæge Kirsten Larsen på telefon 7847 5000
Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den 18. juni kl. 10 og der er samtaler mandag den 21. juni fra kl. 15 og frem.
Med ansøgning bedes du udfylde skema i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (se link)
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X1B505618C09BFC93C1257F9C0045C2F5&dbpath=/edok/editor/7016.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g&level=701631

I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

oDu kan læse mere om vores afdeling her https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.