Speciallæge i psykiatri søges til lukket psykiatrisk afsnit i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens søger en afdelingslæge eller en overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse 1. april eller efter aftale med afdelingsledelsen. Hvis du som overlæge er interesseret i funktionsledelse vil dette også være en mulighed.

Dette job er udløbet

O2 arbejder i front med udredning og behandling af de mest akutte og mest syge patienter, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens. Afsnittet arbejder efter tanken om “bælte–fri afdeling” og det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang understøttet af den neuroaffektive udviklingspsykologisk tilgang. Sengeafsnit O2 er kendetegnet ved et engageret, udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling.

Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen som ud over læger, sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter, pædagoger, specialpsykolog, aktivetsmedarbejdere, fysioterapeuter og peer–medarbejdere.

Som speciallæge i O2 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • Udredning og behandling
 • Aktivt og bidragende deltagende i relevante konferencer
 • Varetage supervision og oplæring af yngre læger og medicinstuderende
 • Dedikeret og positiv indstilling til nedbringelse af tvang
 • Personligt engagement i afsnittets udviklings – og kvalitetsarbejde
 • Understøtte og bidrage til et godt teamsamarbejde og samarbejdskultur omkring patienten
 • Bidrage til undervisning i afdelingen

I afsnit O2 lægger vi vægt på:

 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø
 • inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • høj faglighed

Dine kvalifikationer:   

 • speciallæge i psykiatri og evt. overlægekvalificeret i specialet efter en faglig bedømmelse jf. nedenstående retningslinjer
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • lederegenskaber og evne til samarbejde
 • evne for en respektfuld kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe. På hverdage er der tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende rådighed på telefon til næste morgen. I weekenden er der lørdag tilstedeværelse fra 8.15 – 14.15 og efterfølgende rådighed via telefon. Søndag og helligdage er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Kontakt gerne ledende overlæge Zywia Brouer tlf. 50 11 78 93 for at høre mere om stillingen

Du kan søge jobbet senest den 10. marts 2020.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater.

 • Vi har igen i år opnået en rigtig flot patient- og pårørendetilfredshed i Landspatienttilfredshedsundersøgelsen (LUP)
 • Vi har indfriet regionens målsætning for nedbringelse af tvang i både 2017 og 2018, og vi opfylder allerede nu den nationale målsætning for 2020
 • Vi har positive resultater ved TULE i 2018 (TULE er medarbejdernes besvarelse af en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering)
 • Vi har været nomineret til den nationale arbejdsmiljøpris i 2019 for arbejdet med nedbringelse af tvang, samtidig med sikring af det gode arbejdsmiljø

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.