Speciallæge i almen medicin, Regionsklinikken Skjern – genopslag Til Regionsklinikken Skjern søges en almen medicinsk speciallæge til at indgå i varetagelsen af det lægelige arbejde i klinikken

Dette job er udløbet

Region Midtjylland har drevet Regionsklinik i Skjern siden foråret, hvor den tidligere klinik ophørte med meget kort varsel. Regionsklinikken har aktuelt ca. 6.700 patienter svarende til 4-5 lægekapaciteter.

Personalemæssigt refererer speciallægen, som ansættes, til den ledende cheflæge i klinikken. Den ledende cheflæge refererer til Koncernøkonomi i Region Midtjylland.

Aktuelt deles lægearbejdet mellem cheflægen og ansatte speciallæger i almen medicin. Der er muligheder for sparring og oplæring fra kollegaer med lang erfaring fra almen praksis.

Klinikken er bemandet med praksispersonale i form af primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/lægesekretærer. Der er desuden ansat en daglig administrativ leder og praksismanager.

Der søges som udgangspunkt en fuldtidsansat læge, men så vidt det er muligt imødekommes ønsker til fleksibel arbejdstilrettelæggelse og eventuel nedsat tid. Der forventes dog minimum to arbejdsdage ugentlig.

En regionsklinik som denne er ny for regionen og erfaringsgrundlaget med denne kliniktype er beskedent. Vi håber derfor, at du har lyst og mod til at blive en del af ny en lægeklinik, hvor der er gode muligheder for at være med til at præge klinikkens opbygning og drift. Går du med tanker om at etablere dig i almen praksis og drive egen klinik, kan dette være en rigtig god mulighed for at snuse til det.

Klinikken er oprettet for at dække et akut opstået behov for at sikre lægehjælp til patienterne, men det er regionens ambition at skabe en veldrevet og effektiv klinik, der leverer lægehjælp af høj kvalitet til borgerne i området. En klinik der har fokus på at skabe et godt samarbejde med hospitaler, kommuner og øvrig praksissektor i nærområdet, og samtidig har fokus på et godt arbejdsmiljø for klinikkens ansatte.

Klinikken skal være kendt for en høj service, der sætter patienterne i centrum med afsæt i et højt fagligt niveau og en populationsorienteret tilgang til opgaven som lokalområdets lægepraksis.

Vi forventer, at du vil medvirke til at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling og patientpleje, en god ressourceudnyttelse og samarbejde lægefagligt og tværfagligt.

Regionsklinikken er en midlertidig løsning. Regionens foretrukne model, for at sikre almen lægehjælp til borgerne, er lægeklinikker drevet af praktiserende læger efter overenskomst mellem regioner og praktiserende lægers organisation. Det gælder også for klinikken i Skjern.

Vi har brug for en speciallæge i almen medicin der kan og vil medvirke til at opfylde ambitionerne.

Vi vil sætte pris på

  • at du kan se dig selv i rollen som en del af et arbejdsfællesskab, hvor ingen er i mål, før alle er i mål
  • at du har ambitioner på almen medicins vegne og ser det som klinikkens fineste formål at sikre patienterne den optimale behandling, ikke blot i lægeklinikken men også i samspillet med de øvrige dele af det samlede offentlige sundhedsvæsen.
  • at du kan lide at gå på arbejde, er omgængelig, ærlig og formår at skabe tillid og bæredygtige relationer til ansatte, kollegaer og samarbejdspartnere
  • at du tager arbejdet alvorligt på en uhøjtidelig og ansvarsfuld måde

Klinikken er godkendt til at have uddannelseslæger, og der er flere af de fastansatte læger, der er uddannet tutorlæger.

Regionsklinikken Skjern vil være en arbejdsplads præget af et godt og varmt arbejdsmiljø, hvor der plads til både humor og alvor. Hvor alle gensidigt støtter og løfter hinanden i at bruge faglighed og viden bedst muligt, først og fremmest til gavn for patienterne i klinikken.

Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse samt arbejdets indhold.

Der er mulighed for kompetenceudvikling i klinikken og relevant kursusaktivitet inden for regionens rammer.

Klinikken fungerer i tidssvarende lyse lokaler med eget stort konsultationsrum til hver læge og er placeret midt i Skjern by.

IT-platformen, der anvendes i klinikken, er XMO.

Ansøgning bør foruden dit cv indeholde beskrivelse af kompetencer inden for de 7 lægeroller, der vil danne basis for den lægefaglige vurdering.

Ansættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist:  26. november 2023.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i uge 48.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og lægeautorisation.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte kontorchef i Koncernøkonomi Anne Birgitte Jæger, tlf. 24238910 eller ledende cheflæge i klinikken Lotta Nielsen tlf. 25478240

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.