Speciallæge i Almen medicin, Klinik for Almen medicin, Lemvig – genopslag Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger en almen medicinsk speciallæge til at indgå i varetagelsen af klinikkens daglige drift sammen med flere gode kolleger.

Dette job er udløbet

Der forventes minimum to arbejdsdage ugentlig.
Klinikken er i lighed med PLO klinikker pålagt vagtforpligtigelse. Der er tilknyttet 2 vagtsæt til klinikken.
Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i.
Desuden tilbyder vi udover almindeligt medico-teknisk  udstyr også avanceret ultralydsscanning.
Vi styrker det faglige fællesskab gennem interne møder som f.eks. personalemøder, undervisning og supervision.
Organisatorisk er klinikken tilknyttet Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup.

Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse samt arbejdets indhold.
Der er mulighed for kompetenceudvikling i klinikken og relevant kursus aktivitet inden for regionens rammer.

Personalemæssigt refererer speciallægen, som ansættes som overlæge iht. FAS-overenskomsten, til den ledende overlæge i klinikken. Den ledende overlæge refererer til afdelingsledelsen i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. Klinikken har tutorlæge-funktion og har ønske om deltagelse i uddannelse af kommende almen medicinere også at modtage KBU-læger.

Klinik for Almen Medicin vil pr. 1. september have tilknyttet 6400 patienter. Aktuelt deles lægearbejdet mellem fire fastansatte speciallæger i almen medicin.
Der er netop ansat ny ledende overlæge i klinikken pr. 1. august 2022.
Det aktuelle klinikpersonale udgøres af to sekretærer og to sygeplejersker. Alle fuldtidsansatte. Flere skal ansættes, når klinikken udvider.

Klinikken fungerer i tidssvarende nyindrettede lokaler med eget stort konsultationsrum til hver læge, og er placeret umiddelbart overfor lokal røntgenafdeling og by-laboratorium i Lemvig Sundhedshus. Den kommunale sårklinik ligger i umiddelbar tilknytning til klinikken. Desuden er den nye akutsygeplejerskeordning også blevet etableret i Lemvig Sundhedshus.

IT-platform er XMO.

Efter interesse vil der også være mulighed for i kombination med stilling i klinikken at blive tilknyttet Lemvig kommune som praksiskonsulent.

Der er mulighed for at deltage i kørselsordning på strækningen mellem Regionshospitalet Gødstrup og Lemvig Sundhedshus. Køretiden indgår i din arbejdstid, da taxien har Wi-Fi således at du kan håndtere e-mails, telefonkonsultationer og lign. under transporten.

Efter konkret behov vil der også være mulighed for at få hjælp til at finde bolig i Lemvigområdet.

Vi tilstræber ansættelse med start d. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist d. 18. august 2022

Ansættelsessamtaler i uge 34

Yderligere oplysninger kan fås hos:
konstitueret overlæge Anne Okholm  mail: anne.okholm@goedstrup.rm.dk  tlf. 2464 3977
eller cheflæge Ulrik Steen mail: ulrik.steen@goedstrup.rm.dk  tlf. 2961 0872

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.