Speciallæge (afdelingslæge/overlæge) med forskningsinteresse/forskningserfaring ved Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers Evt. i samarbejde med Universitetsklinik for kræftscreening. Vi søger en speciallæge i klinisk biokemi med ansættelse d. 1. november 2022 eller efter aftale. Vi søger en kollega, som har erfaring eller interesse for forskning, og som har lyst til at være med til at udvikle afdelingen.

Dette job er udløbet

Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers planlægger at igangsætte forskning på tværs af afdelinger og region. Hvis forskningen er i emner relateret til kræftscreening bliver dette i samarbejde med Universitetsklink for Kræftscreening. Hvis forskningen er indenfor andre områder kan det ske med støtte fra Forskningsenheden på Regionshospitalet Randers.

Det forventes desuden at speciallægeuddannelsen på Blodprøver og Biokemi genoptages. Speciallægen skal indgå i arbejdet med at understøtte uddannelseslæger samt det øvrige personale og afdelingsledelsen.

Afdelingen er åbnefor en delestilling og kan give mulighed for en hjemmearbejdsplads efter aftale med afdelingsledelsen i Blodprøver og Biokemi.

Regionshospitalet Randers er et akuthospital med en regional screeningsenhed.

Blodprøver og Biokemi er en afdeling med 3 driftsområder; Kemi og immunkemi, hæmatologi og koagulation samt regionsfunktion inden for tarmkræftscreeningsprogrammet.

Derudover har afdelingen blodbanksfunktion med donortapning på Sundhedscenteret i Grenå og Sundhedshuset Thors Bakke i Randers samt blodprøvetagning på 5 geografiske lokaliteter.

Blodprøver og Biokemi er en velfungerende afdeling med højt aktivitetsniveau og ISO akkrediteret siden 2004. Den samlede analyseproduktion er på ca. 5 mill. analysesvar om året og den samlede stab er på ca. 80 ansatte. Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Regionshospitalet Randers og områdets praktiserende læger og udføres enkelte specialanalyser for hele regionen.

Universitetsklinik for kræftscreening er etableret i 2020 under Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers og Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Universitetsklinikken udfører forskning i alle kræftscreeningsprogrammer fra kontakt til borgerne og videre til diagnostik og screeningsafledt klinisk aktivitet. Nærmere beskrivelse af Universitetsklinik for Kræftscreening, forskningsmedarbejdere og forskningsområder kan ses her: www.cancerscreeningresearch.rm.dk

For en speciallæge i Blodprøver og Biokemi er der fra starten mulighed for at 20% af ansættelsen i foreløbigt 3 år (med mulighed for forlængelse) kan være med funktion i Universitetsklinik for Kræftscreening, hvis der foreligger beskrivelse af forskningsprojekter med udgangspunkt i laboratoriearbejde og universitetsklinikkens emneområder. Ved funktion i relation til universitetsklinikken forventes det, at du i et vist omfang bliver en del af universitetsklinikkens forskningsmiljø.

Hvis forskningsinteressen ligger indenfor et andet område end kræftscreening, er der ligeledes mulighed for at anvende 20% af arbejdstiden til forskning, og denne forskning vil da kunne understøttes fra hospitalets forskningsenhed.

Vi forventer, at du:

·                   Er speciallæge i klinisk biokemi

·                   Har forskningsinteresse eller forskningserfaring og gerne lektorkvalificeret

·                   Kan koordinere og uddelegere opgaver

·                   Er kvalitetsbevidst

·                   Er udadvendt, motiverende og kan lide at arbejde i teams og på tværs af afdelinger/regioner

·                   Har lyst til og/eller erfaring med undervisningsopgaver

·                   Er god til kommunikation og formidling

·                   Kan tænke i helheder

Personalet

Vi er i gang med at rekruttere speciallæger på fleksible vilkår. Vi kan også tilbyde dig evt. Ph.d. forløb eller lektor stilling på sigt.

Vi håber du vil indgå i vores team i samarbejde med afdelingsledelsen samt driftslederteamet/funktionsleder.

Stillingerne refererer til afdelingsledelsen og er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Dine kvalifikationer

Du skal være dansk autoriseret speciallæge i Klinisk Biokemi på ansættelsestidspunkt.

Sammen med ansøgningen fremsendes curriculum vitae med relevante oplysninger samt forslag til forskningsaktiviteter indenfor laboratorieområdet, hvis der fra starten ønskes frikøb til forskning.

Bedømmelsen af speciallæger vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under ”Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland”, der kan læses på http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse-/ansattelse-af-speciallager/

og hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt af ansøger og medsendt ansøgningen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

Yderligere oplysninger om stillingen samt afdelings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Cheflæge Parag Dabir (Blodprøver og Biokemi) tlf. 20494398 samt mailadresse paradabi@rm.dk eller Klinisk Professor Berit Andersen (Universitetsklinik for Kræftscreening) tlf. 20567476 samt mailadresse berand@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” og skal være modtaget senest d. 30.09.22 kl. 12.00

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.