Specialist i psykoterapi søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland Vi søger en autoriseret psykolog, som er specialist i psykoterapi til Team 1 Skolebørn pr. 1. maj 2021.

Dette job er udløbet
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn
Afsnittet består af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg, samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet ambulatoriet i Skejby.

Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

 

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser, funktionelle lidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er ofte samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger og en høj grad af komorbiditet.

Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

I det ambulante arbejde er psykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling, herunder med særligt fokus på patienter med funktionelle lidelser.

 

Der er mulighed for deltagelse i et projekt vedrørende fremskudt regional funktion i forhold til børn med skolevægring (udløber ved slutningen af 2021).

Der vil være supervisionsopgaver på tværs i BUA.

Psykologen har i samarbejde med afsnitsledelsen og de tilknyttede speciallæger ansvar for at sikre et psykoterapeutisk behandlingstilbud af høj faglig kvalitet til afsnittets patienter.

Kvalifikationer

  • Du har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittes målgruppe, herunder erfaring med patienter med funktionelle lidelser.
  • Du har erfaring med relevante psykologiske undersøgelser for målgruppen, herunder ADOS undersøgelse
  • Du evner at arbejde selvstændig og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket.
  • Du samarbejder konstruktivt med kollegaer inden for egne faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde:

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe
Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen telefon nr. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Anne Nemec 3035 1097.

Læs mere om stillingen i Funktionsbeskrivelse – Specialist i psykoterapi

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist 14. marts 2021
Ansættelsessamtalen vil være i uge 12

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.