Specialeansvarlig overlæge i neurofysiologi Neurologi og Fysioterapi–ergoterapi, Hospitalsenheden Vest, Holstebro Vi søger en specialeansvarlig overlæge i neurofysiologi den 1. november 2019

Dette job er udløbet

For nuværende er vi placeret i Holstebro, men i sidste halvdel af 2020 samles hele Hospitalsenheden i Gødstrup, hvor vi flytter i nye rammer.

Om stillingen
Du vil blive en del af en dynamisk afdeling. Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er et afsnit tilknyttet neurologien. Det beskæftiger ud over speciallægen, 3 erfarne neurofysiologiassistenter og har desuden elevfunktion.

I stillingen indgår visitering, vurdering og udførelse af undersøgelser samt supervision af ansatte i Neurofysiologisk afsnit. Efter aftale kan andre undersøgelser, specifikke arbejdsopgaver eller patientgrupper tillægges speciallægen. For nuværende varetager afsnittet Botox-behandling.

Undersøgelserne på afsnittet består af EEG, ENG, EP og EMG. Afsnittet har interne og fælles konferencer med neurologerne.

Der ønskes en ansøger med bred klinisk erfaring inden for det neurofysiologiske speciale, og en ny kollega, der vil indgå i vores faglige fællesskab: ”Vi hjælper hinanden med de opgaver der er”.

Som overlæge/speciallæge kommer du til at indgå i et team, hvor vi hele tiden aktivt arbejder for at udrede og behandle patienterne med høj kvalitet. Vi ønsker, at du skal være en del af vores neurologiske afdeling, hvor vi sammen fastholder, præger og udvikler stærke faglige miljøer.

Hos os får du mulighed for at videreudvikle det neurofysiologiske område. Vi har et særligt fokus på at løfte vores aktivitet indenfor forskning, uddannelse og udvikling, og har du interesserer inden for disse områder, vil de blive imødekommet.

Da vi i løbet af 2020 flytter i nye rammer i Gødstrup, vil der være stor mulighed for at få indflydelse på arbejdsgange og indretningen af de fysiske rammer i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer.

Kvalifikationer
Neurofysiologen skal være kvalificeret speciallæge i neurofysiologi.

Stillingen er vagtfri.

De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af
Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Vi ønsker en kollega:

  • med gode personlige egenskaber, et godt humør, lysten til at arbejde sammen om de forskellige opgaver og bidrage til fællesskabet.
  • der virkelig brænder for det neurofysiologiske område, med et højt fagligt niveau og stort engagement, der vil være med til at drive den videre udvikling af vores afdeling.
  • der er fleksibel og med gode samarbejdsevner samt evne og lyst til at indgå i afdelingens omfattende tværfaglige og tværsektorielle teamsamarbejde.
  • med et ønske om fortsat personlig uddannelse og udvikling. 

Hvem er vi
Neurologisk afdeling, Neurologi og Fysio-ergoterapi, er Region Midtjyllands vestlige specialafdeling inden for neurologi. Afdelingen består af 32 senge fordelt på et apopleksiafsnit med trombolysebehandling samt en integreret TCI-dagklinik, og et sengeafsnit med klassisk neurologi.

Desuden et stort ambulatorium med tilhørende neurologiske klinikker såvel som daghospital og subakut ambulatorium. Afdelingen har årligt ca. 3500 overvejende akutte indlæggelser samt ca. 11500 ambulante konsultationer.

Ambulatoriet er opbygget med teams på 2-3 speciallæger tilknyttet de neurologiske hovedområder.

Neurologisk afdeling er en produktiv afdeling, og vi er kendt for et godt arbejdsmiljø. Arbejdet er varieret og afvekslende. Arbejdet på afdelingen er præget af tværfaglighed og der arbejdes meget inden for teams.

Neurologi og Fysio-ergoterapi ledes af den ledende overlæge, oversygeplejersken og chefterapeuten.

Lægenormering
Afdelingen er p.t. bemandet med 1 ledende overlæge, 6 overlæger, 6 afdelingslæger og 10-12 reservelæger.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal, tlf.nr. 7843 7010.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag 15.09.19.