Spændende stilling som afdelingslæge ved Regionspsykiatrien Horsens Vi søger en speciallæge i psykiatri til klinikkerne i Regionspsykiatrien Horsens

Dette job er udløbet

Vi har en vakant stilling pr. 1. februar 2020 – eller snarest, som afdelingslæge i vores klinikker.

Klinik 1 og 2 arbejder med udredning og behandling indenfor alle diagnosegrupper på hovedfunktionsniveau. Psykiatrisk klinik 1 består af: Team for psykoser –  herunder team for ny opdaget skizofreni og Team for ADHD samt et retspsykiatrisk team.

Psykiatrisk klinik 2 består af: Team for mani og depression, team for angstlidelser, team for personlighedsforstyrrelser og team for ældrepsykiatri. Ud over de nævnte 4 teams består klinik 2 også af en udredningsenhed der ledelsesmæssigt er forankret i klinik 2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

Ud fra dine faglige interesser og driftshensyn vil vi aftale dine arbejdsområder
Vi har fokus på patient – og pårørende inddragelse, forbedringsarbejde – herunder det forebyggende arbejde som klinikkerne kan biddrage med, i forhold til nedbringelse af tvang.

Arbejdsopgaver for afdelingslæge i Klinik 1 og Klinik 2

 • Patient udredning, behandling og koordinering af pt. forløb.
 • Deltagelse i relevante konferencer
 • Varetagelse af supervision og oplæring af yngre læger og medicinstuderende
 • Deltagelse i aktiviteter rettet mod nedbringelse af tvang og øvrigt kvalitetsarbejde
 • At understøtte og bidrage til et godt teamsamarbejde og samarbejdskultur omkring patienten
 • Undervisning i afdelingen

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe. På hverdage er der tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende rådighed på telefon til næste morgen. I weekenden er der lørdag tilstedeværelse fra 8.15 – 14.15 og efterfølgende rådighed via telefon. Søndag og helligdage er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt.

Vi har en forventning om, at du;

 • er speciallæge i voksenpsykiatri
 • har evne til selvstændigt arbejde
 • har gode samarbejdesevner
 • vil vise engagement i afsnittets udviklings – og kvalitetsarbejde
 • vil bidrage positivt til afdelingens undervisnings – og læringsmiljø og arbejdsmiljø

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Har ovenstående fanget din interesse og du har brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på tlf. 5011 7893.

Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den søndag den 15.december. Der vil blive afholdt samtaler torsdag den 19. december om eftermiddagen.
Med ansøgning bedes du udfylde skema i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (se link)

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater.

 • Vi har en rigtig flot patient- og pårørendetilfredshed i Landspatienttilfredshedsundersøgelsen (LUP) i 2018
 • Vi har indfriet regionens målsætning for nedbringelse af tvang i både 2017 og 2018, og vi opfylder allerede nu den nationale målsætning for 2020
 • Vi har positive resultater ved TULE i 2018 (TULE er medarbejdernes besvarelse af en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering)
 • Vi har været nomineret til den nationale arbejdsmiljøpris i 2019 for arbejdet med nedbringelse af tvang, samtidig med sikring af det gode arbejdsmiljø

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.