Spændende stilling som afdelingslæge / overlæge ved Regionspsykiatrien Horsens Spændende stilling som speciallæge i psykiatri i psykiatri klinik 1 ved Regionspsykiatrien Horsens

Dette job er udløbet

Vi har en vakant stilling pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Stillingen er som afdelingslæge eller overlæger.

Du vil blive tilknyttet klinik 1 som udreder og behandler patienter med ADHD, psykoser, nyopdaget skizofreni og patienter til team for retspsykiatri.

Du vil primært blive tilknyttet team for psykoser, hvor du vil blive behandlingsansvarlig overlæge. Der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem sygeplejersker, læger og psykologer og endvidere kommuner, bosteder og socialpsykiatrien.

I Klinik 1 tilbydes bl.apsykoedukationsgrupper for ADHD samt for incidente skizofreni patienter. Klinikken har gode erfaringer med NADA – behandling og har ligeledes et succesfuldt hold i yoga, som kan være en del af den psykiatriske behandling.

Klinik 1 varetager også funktion med udredning bredt indenfor alle subspecialer (UBR) for hovedfunktions niveau. Denne opgave varetages af yngre læger, sygeplejersker og psykologer, sammen med resten af huset.

Klinikken arbejder fokuseret på patient – og pårørende inddragelse, forbedringsarbejde – herunder det forebyggende arbejde som klinikkerne kan bidrage med i forhold til nedbringelse af tvang.
Arbejdsopgaver for afdelingslæge / overlæge i Klinik 1

 • Patient udredning, behandling og koordinering af pt. forløb.
 • Deltagelse i relevante konferencer
 • Varetagelse af supervision og oplæring af yngre læger og medicinstuderende
 • At understøtte og bidrage til et godt teamsamarbejde og samarbejdskultur omkring patienten
 • Undervisning i klinikken

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion. På hverdage er der tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende rådighed på telefon til næste morgen. I weekenden er der lørdag tilstedeværelse fra 8.15 – 14.15 og efterfølgende rådighed via telefon. Søndag og helligdage er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt.

Vi efterspørger følgende kvalifikationer:

 • Speciallæge i voksenpsykiatri evt. overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • God samarbejdsevne
 • Erfaring med undervisning og supervision
 • Klar og respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 • Engagement i afsnittets udviklings – og kvalitetsarbejde

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater.

 • Vi har igen i år opnået en rigtig flot patient- og pårørendetilfredshed i Landspatienttilfredshedsundersøgelsen (LUP)
 • Vi har indfriet regionens målsætning for nedbringelse af tvang 2020
 • Vi har positive resultater ved TULE i 2018 (TULE er medarbejdernes besvarelse af en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering)
 • Vi har været nomineret til den nationale arbejdsmiljøpris i 2019 for arbejdet med nedbringelse af tvang, samtidig med sikring af det gode arbejdsmiljøDu kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
  Har ovenstående fanget din interesse og du har brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på tlf. 5011 7893.
  Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den 17. maj 2020.
  Med ansøgning bedes du udfylde skema i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (se link)
  https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/afd
  Se desuden funktionsbeskrivelse
  https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open&login
  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.