Spændende introduktionsstillinger med karrierepotentiale og mulighed for forskning – Regionspsykiatrien Gødstrup

Dette job er udløbet

Har du lyst til et spændende og udfordrende forløb i Psykiatrien ,og vil du være med til at præge kulturen i Regionspsykiatrien Gødstrup – så skal du søge en introduktionsstilling hos os.

Vi har 2 introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2023 eller efter aftale. Du vil få et bredt spektrum af spændende opgaver, god støtte og hensyntagen til dine karriereønsker og et godt kollegialt miljø.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom på patientens præmisser”, hvorfor vi forsøger at inddrage borgere og pårørende i vores strategier.

Vi garanterer dig spændende udfordringer og en attraktiv arbejdsplads, hvor du får stor mulighed for at præge ikke bare kulturen og de gode samarbejdsrelationer. Ud over faglighed sætter vi særligt sociale og personlige kompetencer og engagement i højsædet for at sikre bedst mulig behandling af patienter samt det gode arbejdsmiljø. Du vil blive en del af et dedikeret medarbejder- og ledelsesteam.

I stillingen vil der også være en forskningsdel, hvor du vil få mulighed for at indgå i vores nyoprettede forskningsenhed for psykotraumatologi, som har base i NIDO, Center for Forskning og Uddannelse. Det vil være en unik mulighed for at kombinere interesse for både klinisk arbejde og forskning.

Din profil
– Godkendt til selvstændigt virke som læge i Danmark
– Interesse for og/eller erfaring med psykiatrisk behandling
– Fagligt engageret og evner at bidrage til et højt fagligt miljø
– Udviser stabilitet og robusthed
– Er samarbejdsvillig og bidrager til et godt arbejdsmiljø
– Har lyst til at lære og samtidig mod på at lære fra sig ift. KBU-læger og studerende
– Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen

Vi tilbyder
Du vil i løbet af dine 12 måneder som introduktionslæge:
– få sparring og vejledning ad erfarne psykiatere
– få et godt kendskab til både ambulante og døgnindlagte patienter
– komme til at bruge dig selv som fagperson i behandlingen af vores patienter
– komme til at modtage, vurdere, diagnosticere og behandle vores psykiatriske patienter i tæt samarbejde med vores overlæger og andre faggrupper som sygeplejersker og psykologer
– komme til at iværksætte og vurdere medicinsk behandling i samråd med speciallæge
– få gode muligheder for at deltage i kurser og undervisning
– få kendskab til forskning i psykotraumatologi

Der er vide rammer og fleksibilitet i afdelingen. I det daglige arbejde vil du være tilknyttet enten et ambulant team eller specialeopdelt døgnafsnit. Stillingen indebærer forvagt, som er opdelt i dagtjeneste og aften/nat i tilstedeværelsesvagt. Der er i vagterne vagtforpligtigelse for et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med 6 senge.

Du får et veltilrettelagt introduktionsprogram og få tildelt en vejleder, og din undervisning prioriteres højt.

Yderligere information:
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Robert Bering tlf. 2154 4604.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 28. juli 2023.
Samtaler forventes afviklet løbende.

Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte, hvor Regionspsykiatrien Gødstrup er en af disse. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager udredning og behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.  Vi er ca. 350 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året. Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ambulant. Der er 67 sengepladser i afdelingen.

Regionspsykiatrien Gødstrup er også tilknyttet NIDO, Center for Forskning og Uddannelse.

Psykiatriens vision er “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”. Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang.

Gødstrup er placeret godt syv kilometer vest for Herning centrum. Den midtjyske by byder på et rigt kulturliv med spændende musik-, teater- og museumsoplevelser, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludviklet med bl.a. Aarhus-motorvejen, som giver en køretid til Aarhus på knap en time. Der går også tog lige til døren.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen