Skal du ikke være vores nye uddannelsesansvarlig overlæge for Akutafdelingen Slagelse Sygehus?

Ansøgningsfrist: 23/09/2021 Slagelse Sygehus

Akutafdelingen på Slagelse Sygehus har store ambitioner. Vi er i gang med Danmarks måske mest ambitiøse forbedringsprojekt indenfor det akutte patientforløb. Vores patienter skal opleve, at vores sygehuse er organiseret ud fra deres behov og værdier, således at fagligheden er, hvor patienten befinder sig. De skal have færrest mulige flytninger og føle sig som en aktiv samarbejdspartner i beslutninger om forløb, diagnose og behandling. Vi ved, at de gode patientforløb starter i Akutafdelingen, og derfor starter de store ambitioner også hos os. For at vi skal lykkes med denne målsætning, har vi brug for har vi brug for en engageret, visionær og kompetent speciallæge med tværfaglig og praktisk erfaring inden for de akutte orienterede specialer.

Vi søger en uddannelsesansvarlig overlæge med speciale i akutmedicin eller andet relevant speciale med interesse for uddannelsesområdet samt akutmedicin.

Akutafdelingens læge-team er opnormeret til 20 speciallæger, ca. 41 uddannelseslæger (KBU, HU- bloklæger og intro.læger i Akutmedicin).

Uddannelse ser vi som en af vores kerneopgaver og prioriterer det højt – både for den enkelte uddannelsessøgende men også for fremtidens patienter, og vi forsøger at have et godt, dynamisk uddannelsesmiljø med stor fokus på struktur og supervision.

Opgaven for dig vil være, at videreudvikle det strategiske fokus på uddannelse og vedholdende sørge for, at uddannelsesmiljøet er godt, samt sikre de bedste uddannelsesforløb for vores uddannelseslæger, så de føler sig klædt godt på, når de slutter deres forløb i akutafdelingen. Dette vil ske i tæt samarbejde med afdelingens 1-2 UKYL’er (uddannelseslæger).

Du skal varetage afdelingens uddannelsesopgaver og må desuden gerne have erfaring indenfor klinisk vejledning, formidling, administration og ledelse. Du vil indgå i sygehusets forum for uddannelsesansvarlige overlæger.

Afhængig af dit grundspeciale varetager du ligeledes opgaver indenfor det akutmedicinske speciale område, hvor du vil indgå i tæt samarbejde med akutafdelingens øvrige speciallæger. Du vil desuden få tætte samarbejdsrelationer med sygehusets øvrige læger.

Vi forventer at

 • Du brænder for uddannelse
 • Du er god til at lære fra dig
 • Du prioriterer gode uddannelsesforløb
 • Du er fagligt velfunderet og sætter kvalitet højt
 • Du arbejder for optimale patientforløb
 • Du ser dig selv som en udpræget temadeltager på tværs af specialer og faggrupper
 • Du mestrer dialogen med patienter, samarbejdspartnere og kolleger
 • Du er fleksibel, omstillingsparat og beslutningsdygtig
 • Du er rolig, tålmodig og omgængelig
 • Du har gode kommunikationsevner
 • Du har bred klinisk erfaring
 • Du er speciallæge i akutmedicin eller relevant akutmedicinsk speciale
 • Du har eller er indstillet på at gennemføre relevante uddannelsesmæssige kurser.

Som uddannelsesansvarlig overlæge har du et tæt samarbejde med sygehusstabens uddannelsesenhed. Derudover skal du være med til at styrke og vedligeholde det tætte samarbejde med sygehusets øvrige specialafdelinger.

Du vil blive ansvarlig for, at uddannelsessøgende læger opnår deres uddannelsesmål, og at relevante instrukser og vejledninger er opdaterede jf. nyeste evidens. Du vil som uddannelsesansvarlig overlæge have et tæt samarbejde med akutafdelingens ledende overlæge.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af de Fælles Akut Modtagelser i Danmark. Vores speciallægegruppe er dygtige og præget af høj faglighed, vi har aktuelt 5 speciallæger i akutmedicin.

Afdelingen har desuden et stort ønske om at prioritere forskning, forankret i afdelingen, vi har aktuelt en Ph.d. studerende, men der er yderligere en til to mere på vej.

Akutafdelingen har ca. 72.000 kontakter / pr. år, fordelt på indlæggelser i Akutafdelingen i Slagelse og skadestuepatienter (Skadestue i Slagelse og skadeklinik i Næstved). Vi er ca. 300 ansatte, og har aktuelt 42 akutte sengepladser.

Vi er dybt involveret i national netværksdannelse og tværregional projektdeltagelse. Herunder er vi en del af Region Sjællands udviklingssamarbejde med Beth Israel Emergency Department i Boston under Harvard Medical Faculty, og vi er involveret i det nye Region Sjælland-Region Skåne samarbejde om etablering af 5-årige uddannelsesstillinger, der fører til en svensk speciallægeuddannelse i akutmedicin.

Endvidere har afdelingen tilknyttet et klinisk lektorat, der varetager klinisk uddannelse af medicinstuderende fra Københavns og Syddansk Universitet.

Stillingen som uddannelsesansvarlig er en overlæge stilling på 37 timer ugentligt, timetallet kan evt. nedsættes efter aftale. Vagtbyrden efter kl. 21 vil være relativ begrænset, da funktionen primært er af administrativ karakter (ca. 2/3 af arbejdstiden). Weekendvagter ca. en pr. måned eller efter aftale.

Afdelingen tilbyder og prioriterer deltagelse på relevante kurser samt efteruddannelse. Desuden tilstræber vi årlig deltagelse i relevante konferencer- nationale som internationale. Afdelingen er positiv indstillet overfor fokuserede uddannelsesophold af kortere varighed efter aftale med afdelingens ledende overlæge.

Ansættelsesvilkår
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af dennes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder. Den motiverede ansøgning skal derfor indeholde en beskrivelse af de syv lægeroller samt et cv.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge for Akutafdelingen Jes Braagaard på tlf. 93 55 78 37, jnbg@regionsjaelland.dk

Du er velkommen til at rekvirere stillings og funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen.

Ansøgningsfrist 23. september 2021

Ansættelsessamtaler 27. september 2021

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.