Styrelsen for Patientsikkerhed søger en sektionsleder (overlæge) til Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers

Dette job er udløbet

Vil du have en anderledes og spændende karriere som læge og leder, og vil du have indflydelse på patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen, så har vi jobbet til dig.

Om Tilsyn og Rådgivning Nord
Vi er en enhed med ca. 35 medarbejdere (herunder eksterne konsulenter), 2 sektionsledere og en enhedschef.

I Tilsyn og Rådgivning Nord varetager vi tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder om anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, blod, væv og organer, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Vi har et stort samarbejde med styrelsens andre enheder, herunder den sundhedsjuridiske enhed, vores læringsenhed og enhed for autorisation og analyse.

Enheden er præget af et godt kollegialt samarbejde med fokus på udvikling og læring. Dine kolleger er bl.a. læger, oversygeplejersker, folkesundhedsvidenskabskandidater og andre akademikere, administrativt personale og studentermedhjælpere. Vi er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin, hvor vi har gode evalueringer fra uddannelseslægerne samt en fin inspektorrapport.

Dit arbejde
Du vil blive personaleleder for ca. 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Du bliver en del af enhedsledelsen, som består af to sektionsledere og enhedschefen. Du vil selv referere til enhedschefen.

Dine ledelsesopgaver vil ligge inden for vores tilsyns- og rådgivningsportefølje. Du vil blive leder af sektionen for organisationstilsynet.

Ud over den almindelige drift af organisationstilsyn samt rådgivningsopgaverne, vil opgaveporteføljen bestå af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål og bestillinger på projekter fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Vi har en lægebemandet beredskabsvagt uden for normal arbejdstid, som der er mulighed for at deltage i.

I samarbejde med vores presse- og kommunikationsafdeling vil du efter fornøden oplæring skulle svare på spørgsmål fra medierne.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med en klinisk ballast og et godt kendskab til sundhedsvæsenet. Du har erfaring med og uddannelse inden for ledelse, og du er vant til at træffe selvstændige beslutninger og få dem gennemført. Erfaring med myndighedsarbejde er en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • har stor personlig integritet
  • er struktureret, og når dine mål
  • kan samle og motivere dine medarbejdere
  • finder sundhedsjura interessant
  • har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
  • har gode kommunikative evner
  • har en empatisk ledelsesstil med en balanceret og naturlig autoritet.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv med fokus på patientsikkerheden under sundhedsjuridiske rammer. Vi sørger for, at du får en grundig introduktion til styrelsen og vores opgaveportefølje. Endvidere tilbyder vi relevante kurser f.eks. inden for sundhedsjura, ledelse og medietræning.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til indbyrdes sparring og en uformel men respektfuld omgangsform.

Om ansættelsen
Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som overlæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Du er velkommen til at ringe til enhedschef, overlæge, ph.d., Charlotte Hjort, tlf. 7222 9331 for yderligere oplysninger om stillingen.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 og 25. Du kan læse mere om os her.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.