Sektionsleder med faglig nysgerrighed og ledelseserfaring søges til Enhed for beredskab og smitsomme sygdomme

Dette job er udløbet

Vil du være med til at sætte ambitionsniveauet for arbejdet med smitsomme sygdomme, vaccinationsprogrammer og sundhedsberedskab i Sundhedsstyrelsen? Og har du gode lederevner og lyst til at lede højt kvalificerede og engagerede medarbejdere? Så er det her en stilling for dig.

Sundhedsstyrelsen er landets øverste sundhedsfaglige myndighed, og indtager en central position på sundhedsområdet i Danmark. Vi varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsberedskab, smitsomme sygdomme, evidens, uddannelse, strålebeskyttelse m.m.

Om enheden 
Enhed for beredskab og smitsomme sygdomme er en nydannet enhed, der står over for spændende udviklingsopgaver i den kommende tid. Vi skal have integreret al den viden vi har fået i forbindelse med arbejdet under COVID-19 epidemien ind i enhedens dagligdag med bl.a. planlægning af det nationale sundhedsberedskab. Vi har siden epidemiens start været i epicentret for Sundhedsstyrelsens arbejde med håndtering af COVID-19 herunder med udrulning af vaccinationsindsatsen, men vi ser nu ind i en tid, hvor vi skal tilbage til en mere normal hverdag. Vi mander derfor op med en yderligere sektionsleder for at styrke ledelsen og den strategiske udvikling på både beredskabs- og vaccinationsområdet.

Vores hovedopgaver er, at yde faglig rådgivning til sundhedspersoner og udarbejde retningslinjer til sundhedsvæsenet om bekæmpelse og håndtering af smitsomme sygdomme, stå for børnevaccinationsprogrammet og øvrige nationale vaccinationsprogrammer. Vores arbejde på beredskabsområdet i sundhedssektoren foregår i tæt samarbejde med blandt andet kommunerne, regionerne, Politiet og Beredskabsstyrelsen.

Vi er 28 medarbejdere i enheden og har et dynamisk og tværfagligt samarbejdsklima med dygtige og ambitiøse akademiske medarbejdere med enten sundheds- eller samfundsfaglig baggrund. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af tempo og stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Din hverdag hos os 
Du indgår i enhedens ledelsesgruppe, der kommer til at bestå af en enhedschef og to sektionsledere. Ansvarsfordelingen mellem de to sektionsledere aftales løbende og vil kunne variere afhængigt af den aktuelle dagsorden og opgavetyngde.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • varetage personaleledelsen og udviklingen af 10-15 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
 • have fagligt ansvar for fremdriften for en portefølje af opgaver
 • varetage ledelse og strategisk udvikling af opgaveområderne sammen med enhedens ledelsesgruppe
 • sikre koordinering på tværs af enheden og internt mellem Sundhedsstyrelsens enheder
 • være aktiv i udadvendte aktiviteter med fx samarbejdspartnere, ved konferencer og i medierne

Du refererer til enhedschefen.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en relevant akademisk kandidatuddannelse, gerne med sundhedsfaglig baggrund. Det vil blive set som en fordel, hvis du har kendskab til enhedens arbejdsområder.

Derudover forventer vi, at du:

 • har gode lederevner, hvor du bidrager til et tillidsfuldt, inspirerende og dialogbaseret samarbejde om løsningen af opgaverne i samspil med medarbejderne
 • har været leder eller har erfaring med ledelse af andre
 • formår at bringe kompetencer godt i spil i opgaveløsningen og er god til løbende at have overblik, prioritere, motivere og sætte retning for medarbejderne
 • har stærke samarbejds- og kommunikationsevner og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
 • har erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem administration, faglighed og politik
 • har konkret erfaring fra arbejde med flere af sektionens faglige områder
 • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, høj faglighed og udfordrende opgaver og rammer

Vi tilbyder  
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Du vil få en central rolle ift. at skabe fremtidens sundhedsberedskab og faglige afsæt for håndtering af smitsomme sygdomme samt strategisk udviklingen i samarbejde med dygtige kolleger og medarbejdere.

Om ansættelsen
Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund vil ansættelse ske som chefkonsulent med personaleledelse eller som overlæge.

Ansættelse som chefkonsulent med personaleledelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som overlæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef Bolette Søborg på tlf. 72 22 75 68 eller sektionsleder Line Raahauge Hvass på tlf.24 84 23 96.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36 og 37.

Ansøgere, der går videre til anden samtale, skal være indstillet på at løse en case ved 2. samtale.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.